Etter initiativ fra Rovviltprosjektet ble bønder i Finnmark invitert til et dialogmøte på Rica siste dagen i april. Mellom 25-30 personer møtte opp. Beitelagene og sauebøndene fikk god tid til å ta opp ulike problemstillinger.

Det var i hovedsak Magne Aasheim fra SNO som møtte kritikken og frustrasjonen som ble rettet mot rovviltforvaltinga. Han gikk igjennom SNO sine rutiner for bestandsregistrering og kadaverdokumentasjon. På møtet kom det fram at det fram til april i år ikke var registrert en eneste yngling av jerv. Det til tross for at det er observert både spor og jerv på åte etter jaktsesongens slutt. Dette kom som en negativ overraskelse for bøndene, og var med på å legge en ytterligere demper på stemninga.

- Selv om det ikke kom fram noen gode forslag til løsninger på dette møtet, kan ikke næringa gi opp i arbeidet med å få på plass en bedre rovviltpolitikk, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen.  - Vi vil prioritere arbeidet med å ha en god dialog med alle deler av rovviltforvaltninga. Men det er også viktig at politikerne skjønner hvor alvorlig situasjonen er for sauebønder i rovdyrområder. Derfor er det viktig at vi også jobber politisk med saken, understreker Olaussen.

 

Kontaktpersoner
Grete Liv Olaussen tlf. 41 64 61 68
Øyvind Løken tlf. 41 69 26 47.