Sammen med Alta Bondelag satte fylkeslaget fokus på norsk matproduksjon i Alta onsdag denne uka. I møte med kundene på Alta Amfi, slo bønder fra nærområdet av en prat om norsk mat og et landbruk over hele landet.

Det var et positivt møte mellom forbruker og bonde. - Meningsmålingen fra MMI i mars som sier at 9 av 10 støtter opp om bondens arbeid, ble bekreftet for meg etter i dag, sa fylkesleder Grete Liv Olaussen etter at aksjonen var avsluttet.

Bøndenes budskap var at norsk matproduksjon i framtida avhenger av at lønnsomheten i landbruket bedres. I dag er kostnadsveksten høyere enn inntektsveksten, og denne utviklinga kan ikke fortsette dersom vi skal ha matproduksjon i Norge i framtida.

Du kan også vise din støtte til landbruket og bondens arbeid på Bondevenn.no.

 

For mer informasjon kontakt Grete Liv Olaussen tlf. 41646168.