- Forbrukerne setter pris på trygg, norsk mat. Ved å dele ut en liten smakebit, ønsker vi å si takk til alle som støtter opp om norsk matproduksjon, sier leder i Finnmark Bondelag Grete Liv Olaussen

Befolkningen øker, og landets bønder produserer gjerne mer mat for å dekke etterspørselen. Olaussen mener at dette kan også Finnmarksbonden ta del i, men det trenges bedre rammebetingelser. - Norsk matproduksjon er et verdivalg. Landbruket bruker ressursene som er spredt over hele landet for å gi befolkninga gode og sunne produkter. For oss er det viktig at vi kjenner matens opprinnelse, sier Olaussen.

Mange husker bruddet i jordbruksforhandlingene i fjor, hvor bønder over hele landet markerte sin skuffelse over Regjeringa. - Vi ønsker ikke en gjentakelse i år, men Bondelaget er ingen garantist for en avtale, og mat på norske ressurser krever et konkurransedyktig inntektsnivå, sier Olaussen.

Bønder fra Alta vil være tilstede på Alta Amfi 10. april fra kl. 13:00-14:30.

Kontakt fylkesleder Grete Liv Olaussen for mer informasjon tlf. 41 64 61 68. epost: greteliv@online.no