Hovedinntrykket fra møtet er at situasjonen er kompleks og at frustrasjonen over ulike deler av rovviltforvaltningen kan bli lagt på feil aktører. Nettopp på grunn av denne kompleksiteten kom en også delvis inn på andre områder av rovviltforvaltningen i Finnmark enn kun bestandsovervåking, som var kveldens hovedtema. Det er en rekke ulike aktører som en bonde må forholde seg til når det gjelder rovviltforvaltning. 

Det kan være komplisert nok å holde styr på hvilke roller og hvilken myndighet de ulike aktørene har. Noen slike misforståelser ble tatt opp og avklart i møtet.Det er positivt og en av fordelene ved å møtes på slike felles arenaer hvor mange av de viktigste aktørene er fysisk til stede. I forhold til kveldens hovedtema var det et hovedinntrykk at mer informasjonsflyt mellom beitenæring og SNO var ønskelig.

Referatet fra møtet finnes her.

Presentasjoner fra møtet:
Magne Asheim, SNO
Øystein Kristiansen, Klubbvik beitelag
Øivind Løken, FKT-prosjektet

For de som skulle være interessert i enda mer informasjon om temaet har Øivind Løken skrevet en artikkel om bestandsregistrering.