For å bli kjent med prosjektet har Finnmark Bondelag vært i møte med prosjektleder Mathea Storihle. På møtet diskuterte vi hvordan Finnmark Bondelag kan bidra, og hvilke utfordringer som er spesielle for regionen.

Finnmark Bondelag er opptatt av at vi skal ha et livskraftig jordbruk i hele fylket. Med en nedgang på 45% over de 10 siste årene for jordbruket i denne regionen, er situasjonen alvorlig mener fylkesleder i Finnmark Bondelag, Grete Liv Olaussen. - Det vil være et stort tap for jordbruksmiljøet i fylket, dersom jordbruket forsvinner i Kautokeino, Karasjok og Porsanger. Jeg håper at dette prosjektet kan bidra til at jordbruksmiljøet i regionen styrkes og videreutvikles. Vi ser allerede nå  små tegn på at ting kanskje snur. Det er generasjonsskifter på gang, og det investeres i nye fjøs i kommunene. Det er positivt,  sier Olaussen.

Prosjektet skal ha et bredt fokus. Både rekruttering, drift, tilleggsnæringer, generasjonsskifter, areallutfordringer, jordformidling og beite- og rovviltproblematikk, er områder som prosjektet skal jobbe med. Nå i oppstartsfasen har prosjektleder vært i kontakt med bøndene i regionen, for å bli kjent med de utfordringene jordbruket har.

Les mer om prosjektet hos Porsanger kommune