Porsanger Bondelag har utnevnt jordbrukssjef Ingrid Golten til sin bondevenn for hennes ekstraordinære innsats og engasjement for jordbruket i kommunen.  Lokallaget  sier at hennes kompetanse og innsikt er av særdeles stor betydning for næringa.

Kontaktperson John Inge Henriksen tlf. 90150383.