Med regjeringsskiftet får vi trolig en ny landbrukspolitikk og på sikt kanskje også en ny hverdag for mange bønder i Finnmark. Dette er et av flere tema som våre tillitsvalgte skal diskutere når de møtes i dag på Rica Hotell Alta. Leder i Finnmark Frp Pål Mannsverk og generalsekretær i Norges Bondelag Per Skorge vil innlede omkring dette temaet.

På programmet står også jordvern. De nylige endringene i jordlovens delingsforbud gir kommunen en større mulighet til å bruke skjønn når en grunneier ønsker å fradele en deler av sin landbrukseiendom. Denne skjønnsutøvelsen kan også bli en utfordring for det aktive landbruket og vil kreve mer av lokallagene i Bondelaget.

For mer omtale om tema for møtedagene se i vår kalender