Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Julehilsen fra fjøsnissene i Sør-Trøndelag

Tora Frank og Kari som fjøsnisser i ST Bondelag Foto BJS

Jula er tid for fred og ettertanke. Både folk og dyr får litt ekstra, for sånn er det. Juleaften vil bonden gjerne gå i fjøset, klapper kua og gir henne en ekstra høydott. Mens folk får en pust i bakken, og en kvil før nye tak skal tas i det nye året.

Media styrer debatten – fakta må fram!

Lars Petter Bartnes på kyllingmøte Foto Brita Buan

Norge er det landet i verden med lavest antibiotikabruk på husdyr, og da snakker vi om veldig lavt i forhold til andre land. Det skyldes at vi har fravær av smittsomme husdyrsjukdommer, gjør forebyggende helsearbeid, har godt husdyrmiljø, kompetente produsenter og veterinærer. Norge har en restriktiv antibiotikaforvaltning, gjennomfører smittebeskyttelse både ved landegrensa, til fjøs og mellom fjøs. Og vi har en avl for friske dyr. Dette slo Animalia fast.

Flott nytt fjøs på Øya Videregående Skole

Hallgeir Solberg

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk arrangerte kompetansekafe på Øya Videregående Skole på Melhus fredag 12. desember med tema "Nyfjøset på Øya - et utgangspunkt for tettere samarbeid mellom skole og næringsliv?". Møtet startet med lunsj og en innledning fra rektor Hallgeir Solberg.

Godt oppmøte på kornmøtene

Kornmøte

Trøndersk Kornutvalg arrangerte kornmøter 2. desember på Mære Landbruksskole, 3. desember på Skogn Folkehøgskole og 4. desember på Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Kornmøtene hadde godt oppmøte med til sammen 120 interesserte kornbønder til stede.

Møte for kyllingprodusenter 18. desember – tema utfordringer med antibiotikaresistens

Kyllingfjøs Sør-Trøndelag Bondelag

Alle kyllingprodusenter i Nord- og Sør-Trøndelag inviteres til informasjonsmøte 18. desember om utfordringene med antibiotikaresistens i kyllingproduksjonen. Nortura, Norsk Kylling, Felleskjøpet; Animalia og Norges Bondelag er tilstede. Møtet holdes på Scandic Hell (tidligere Rica Hell).

Ja, rådgivning lønner seg - men hvem kan brukes til hva?

foto: Nortura

Det er nå laga et lettfatta oppsett på hvilken rådgiving som tilbys hos de 4 største rådgiveraktørene i landbruket.

Kunnskapsrike og miljøsmarte kyllingbønder

Kyllinger i forautomat Foto BJS

Offensive, kunnskapsrike og miljøsmarte bønder det trenger vi og det har vi. Den siste tiden har en gruppe bønder fått hard medfart. Det er hver sin gang alt etter hva media setter i fokus. Denne gangen er det kylling- og kalkunproduksjonen. For ikke lenge siden var det svineproduksjonen. Og vi har heller ikke glemt storfekjøtt og e.coli eller sauenæringa og rovdyrproblematikken.

Skattekurset for regnskapsførere

Anders Bjørnsen

100 regnskapsførere har hatt to dagers kurs på Røros Hotell i går og i dag. Skattekurset for samarbeidende regnskapsførere er en lang tradisjon og i den nåværende form er det 30. gang kurset arrangeres. De fleste kursene har vært på Røros Hotell.

Fagkveldheftet endelig klart

,,,

Da kan vi endelig lansere tipsheftet til faglag, produsentlag m.fl. Heftet er ment som et inspirasjonshefte for å arrangere fagkvelder i lokale lag og organisasjoner for å heve kompetansen i næringa. Tenker dere å kjøre minst 3 kvelder innen utgangen av 2015 kan dere søke om kompetansemidler fra KTL!

Kornmøter i Trøndelag

åker

Kornmøter arrangeres på Mære Landbruksskole tirsdag 2. desember, Skogn Folkehøgskole onsdag 3 desember og Skjetlein Grønt Kompetansesenter torsdag 4 desember. Møtene starter kl 18.30.

Bytter ikke til en kontorjobb

Nina Høyem

En kontorjobb vil hun aldri ha. Nina Høyem har funnet drømmejobben i Leirådal i Verdal.

God vannkvalitet – hvordan?

Landbruk ved fjorden Foto Sør-Trøndelag Bondelag

Å legge deg på magen ved en sildrende fjellbekk i den trønderske fjellheimen, det gjør du uten å mukke. Men hvorfor legger du deg ikke på magen ved bredden av Nidelven så stille og vakker du er ved den Gamle Bybro og tar en real slurk vann? Gi oss din mening om vannforvaltning og landbruk!

Fra førskolelærer til melkebonde

Nina Vangen Ranøien

Hun har et godt overblikk over kyrne sine fra det lyse og store kontoret sitt. For Nina Vangen Ranøien (41) har dette vært arbeidsplassen de siste 12 årene. Se video.

Tid for lokalt organisasjonspåfyll!

Kampklare lokallagsledere i Sør-Trøndelag Bondelag 2014

Torsdag 4. desember er den store opplæringsdagen i Sør-Trøndelag Bondelag. Gamle og nye tillitsvalgte i de lokale bondelagene inviteres til bondelagskontoret i Trondheim for påfyll for tillitsvalgte. OBS! UTSATT TIL TORSDAG 5. FEBRUAR 2015!

Grønn omsorg inn i skole og arbeidsliv

Inn på Tunet Vold Matmerk

Stadig flere ungdommer fullfører ikke den videregående skolen. Kan grønne tjenester og Inn på tunet være et supplement for elever som står i fare for å droppe ut av skolen eller mennesker i en vanskelig fase i livet?

Klima- og miljøverndepartementet gir 77 bønder nytt håp

Sauer og lam Sør-Trøndelag Bondelag

Endelig kom det svar fra Klima- og miljødepartementet. Sauebonde Eivind Såstad Mjøen fra Oppdal og 76 andre har ventet lenge på det. Nå er det opp til de 77 bøndene selv å svare Miljødirektoratet om de ønsker ny realitetsvurdering av sine erstatningssaker for husdyr tapt til rovvilt eller ikke.

Østerrikes Inn på Tunet

Inn på Tunet tur Østerrike 2014 BJS Sør-Trøndelag Bondelag

1.-3. oktober i år var en kjekk gjeng Inn på Tunet-tilbydere, byråkrater fra ulike avdelinger hos Fylkesmannen, Matmerk, Livsglede-generalen og Bondelaget fra Troms, Sør-Trøndelag og Oslo/Akershus i Østerrike og tok Green Care der i nærmere øyesyn.

Hvor lenge kan en holde liv i en sauebonde?

Eivind Såstad Mjøen Foto Mjøen

De aller fleste sauebønder har hørt om Ola Krokann. Det var han som gikk rettens vei med hjelp fra Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit da han ikke fikk full erstatning for tap av dyr til rovdyr før rovdyrforliket ble vedtatt i 2011. Krokann vant til slutt fram, og med det så alle for seg avklaringer i sakene til alle andre tilsvarende saker. Men så enkelt ble det ikke. Oppdalsbonden Eivind Såstad Mjøen er en av dem som fortsatt kjemper for å få full erstatning for tap av sau og lam i 2011 og 2012.

Årsmøtetid hos de lokale bondelagene:-)

Årsmøte Leinstrand Tiller Landbrukslag 2014

Oktober er en travel tid i de lokale bondelagene. Da gjennomføres årsmøtene. Og planer for det neste året legges. Nå begynner "maset" om å tørre å spørre å virke. Flere lokallag har hatt verving som tema på sine årsmøter. Fylkesleder Lars Morten Rosmo besøkte årsmøtet til Leinstrand og Tiller Landbrukslag.

Når parter møtes kan det komme mange til gode!

Sauer og lam Sør-Trøndelag Bondelag

Sauebonde Marianne Dolpen fikk ikke erstatning for alle dyrene hun søkte om i fjor. Og hun var ikke alene. Så da tok Sør-Trøndelag Bondelag initiativ til et dialogmøte mellom Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkemannens avdeling for landbruk og bygdutvikling, Oppdal Sau og Geit og Bondelaget. Fylkesmannens avdelinger oppfordret til å klage på vedtaket. Nå jubler Marianne Dolpen, for hun har fått saken sin behandlet på nytt, og denne gang får hun erstatning for et større antall dyr enn ved første gangs behandling.

Åpen pelsdyrgård

Bjørnar Berg

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

Satser på å doble inntektene

Steinar Lium

Steinar Lium satser for fullt som kjøttprodusent. Nye investeringer skal sikre god inntekt i tiden som kommer.

Ung osen-bonde på Røroskonferansen

Andeas Hansen Brandvold

Fylkesmannen samler alle ansatte i sørtrøndersk landbruksforvaltning, samt annen landbruksforvaltning hos Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen på en konferanse på Røros i dag og i morgen. Andreas Hansen Brandvold, en ung og nyetablert bonde fra Osen holdt et flott og engasjert innlegg i dag om å drive som ung bonde i et naturskjønt men grisgrendt strøk i bygde-Norge.

Ny kunnskap gjorde jobben artigere

Tormod Hoem

Tormod Hoem (48) elsker å være kornbonde. Ny kunnskap gjorde jobben enda mer interessant.

Rådgiving lønner seg

Aktiv bruk av rådgiving gir tryggere beslutningsgrunnlag, og bedrer resultatet. Foto: Anne Grete Rostad

En presentasjonsserie som synliggjør gevinsten i kroner og øre ved å benytte seg av rådgiverapparatet i landbruket for å ta strategiske valg for å øke lønnsomheten i drifta

Herlig Åpen Gård på Øya vgs

Anders Eggen

Øya vg skole, Flå Bondelag og Melhus Bondelag hadde rigga et flott åpengård arrangement. Ekstra flott å kunne bruke det gamle gartneriet til messeområde og kafeteria i gråværet. Her var det lunt og godt, aktiviteter for stor og liten og servering av mye god mat.

Velkommen og god tur, Landbruksminister

Landbruksministeren på Agrisjå Foto Sør-Trøndelag Bondelag

I dag besøker Landbruksminister Sylvi Listhaug Sør-Trøndelag. På sitt besøk vil hun få se hvordan det familieeide landbruket utnytter naturressursene, produserer sunn, trygg og spennende mat lokalt. Sør-Trøndelag Bondelag er spent på hvordan Landbruksministeren vil trygge familielandbruket, sikre eierskap og kapitaltilgang til videreutvikling for framtidas bønder.

Mark i handa og potet i randa!

Kaninpotet Foto Kari Åker

Potetdagen for 5. klassingene på Stadsbygd skole er en årsviss og populær tradisjon som Rissa Bondelag viderefører. Kari Åker melder om glade og fornøyde, og ikke minst mette unger.

Nå går vi snart i surr her … hvem kan bli resistente mot hva og hvordan?

Kyllinger Foto Berit Sølberg Sør-Trøndelag Bondelag

Norsk landbruk skal ha en målsetning om å fjerne resistensproblematikken i fjørfeproduksjonen i Norge, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo. Å faremerke/risikomerke et produkt er vel å strekke det for langt, men at det forskes på hvor resistensen oppstår og hvordan den går videre mener vi er viktig å finne ut av.

Suksess fra første stund

Foto: Håvard Zeiner

Søstrene Thrine Bye Heggum og Ine Bye Rossetnes opplever stor pågang av folk som vil ha tak i klærne de skal lage.

Ikke gi gaupa skylda...

Sauer og lam Sør-Trøndelag Bondelag

Rovdyrerstatningene må være basert på fakta og kunnskap, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo til NINAs rapport om gaupe og skadestatistikk. Vi må ikke legge opp til enda flere konflikter når det gjelder rovdyr og beitedyr. Det har vært tøft nok å være sauebonde som det er etter at rovdyrene gjorde sin gjeninntreden i norsk natur.

Ranheimsveien stenges

veibom

Trondheim kommune har i sine planer en stenging av Ranheimsveien for almen trafikk. Da det ikke er lov til å kjøre på E6 med traktor betyr dette at all traktortrafikk østfra og inn i byen blir blokkert. Dette er blitt tatt opp med Trondheim kommune og vi har fått til en løsning med bom-brikker.

Skal bli bonde på heltid

Dina Arnø

Dina Arnø (21) har bestemt seg. Når hun er ferdigutdannet, skal hun bli gårdbruker.

4H-prosjektet tok av litt!

Adelina og Emelie Storrø Foto BJS

Søndag 31. august arrangeres Åpen Gård på Finnskjegga i Budalen. Det hele startet med at Adelina Storrø (fra Finnskjegga) og Emelie Storrø (fra nabogården Nystun) ville ha Åpen Gård som 4H-prosjekt. Sandra Broen ville også være med på dette. Så la de masse planer. Og en av dem var å spørre bondelaget:-)

Bondelaget på plass på Agrisjå

Listhaug og Bartnes

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes møter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til duell på Agrisjå i Stjørdal. Bondelaget stiller i år med egen stand på messa.

Oppstart av prosjekt "Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag"

kyr

Nortura i Sør-Trøndelag har sammen med Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satt i gang et fire-årig prosjekt for å få økt storfekjøttproduksjon i fylket.

Lite nydyrking i Sør-Trøndelag

rundballer

Sammenlignet med mange andre fylker nydyrkes det relativt lite i Sør-Trøndelag. Siden 2005 er det dyrket ca. 7000 dekar ny jord i fylket, mens tallet for Nord-Trøndelag i samme periode er 17.000 dekar. Når det gjelder nedbygging av matjord ligger derimot Sør-Trøndelag på topp i landet.

Må bli mer profesjonelle

Foto: Håvard Zeiner

Olav Vasseljen (55) i Vikhammer er opptatt av å lære seg nye ting om jordbruket. Dette mener han er helt nødvendig for å drive optimalt.

Landbruk på Svalbard

Fjøs Pyramiden

For noen år siden, da de norske og russiske gruvesamfunnene var avhengige av båttransport i kontakten med omverden, var det aktivt landbruk både i Longyearbyen og de russiske samfunnene Pyramiden og Barentsburg. I Pyramiden var det et stort fjøs bygget i 1972 som huset kyr, svin, høns, sau og hester.

Sola skinner på Matfestivalens siste dag

Romstad Gård Matfestivalen 2014 Foto: Sør-Trøndelag Bondelag

Det er masse folk rundt torget i Trondheim, i gata der Matfestivalen holder til og ikke minst i salgsbodene til matprodusentene som deltar på Oi! Trøndersk Matfestival.

Sunnest, ekte og bærekraftig! Matfestivalen er i gang:-)

Grønnsaker i havn til matfestivalen Foto Sør-Trøndelag Bondelag

Trøndelag er best på fotball, best på ski, best på teknologi og seiler opp som best på lokalprodusert mat. Ja, og så er dere best på fest også! Gunnhild Stordalen åpnet årets Oi! Trøndersk Matfestival med alvorlige ord om helse og mat som medisin først, og så masse skryt til den trønderske lokalproduserte maten. Sunnest, ekte og bærekraftig! Der er dere gode i Trøndelag, og har enda mer å gå på for å få det fram og bli enda større, sa Stordalen

Småskala matproduksjon er best for helsa

Rosmo

Fylkesleder Lars Morten Rosmo skriver om dette i en artikkel i Aftenposten i dag. - En stor og viktig debatt om medisin, mat og helse har nådd Norge - innleder Lars Morten Rosmo artikkelen med og henviser til de medieoppslag som har vært i det siste om dyresykdommer, medisinbruk og mattrygghet.

Hvor lenge var Adam i Paradis?

Sauer og lam Sør-Trøndelag Bondelag

Sør-Trøndelag Bondelag krever politisk avklaring på om Krokann-dommen skal gjelde for flere eller ikke når det gjelder erstatningssaker tap av husdyr til rovvilt i 2013. Dette sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, og ansvarlig for rovdyrsaker i fylkesttyret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym.

Blir stadig mer rasjonell

Foto: Håvard Zeiner

Svineprodusent Jon Olav Helbostad (41) er stadig på jakt etter måter å gjøre driften mer rasjonell på.

Fiskeprotein fra landbruk

Berit J Sølberg Foto Anne K Føll

I sin tvilsomme retorikk om matproduksjon (Kronikk i Adressa 14. juli) glemte kommunikasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Hans Petter Næs å nevne at det i fiskefôr brukes en økende andel vegetabilske råvarer fra land.

Best på grovfôr!

Rundballer

Prosjektet har gitt over 140 bønder ny kunnskap om sin gård og sin produksjon. Jeg er overbevist om at de midlene som har vært investert i prosjektet påsikt vil gi de 140 som deltok muligheten til å hente ut verdier tilsvarende mange ganger det beløpet, sier Karl Erik Sørensen som har vært Sør-Trøndelag Bondelag sin representant i styringsgruppa for prosjektet "Best på grovfôr".

Jordbruksavtalen 2014-2015

nils og co

- Etter behandling i Stortinget og avtalen mellom regjeringen og V/Krf vel i havn er nå endelig Jordbruksavtalen 2014 - 2015 klar - sier org sjef Jon Gisle Vikan - såkalt Teknisk Jordbruksavtale 2014 - 2015 ble denne uke lagt ut på Landbruks- og Matdepartementet sine hjemmesider. -

Ingen LA-MRSA smitte på trøndersk svin

svin

Nesten 1000 norske svinebesetningar er i vår testet av Mattilsynet for antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA). Det ble ikke funnet smitte i trønderske besetninger og det ble funnet smitte i bare en av svinebesetningene. - Dette er svært gledelig - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar.

Mange jern i ilden

Ola Morten Græsli

Ola Morten Græsli (34) har mye på gang på gården sin i Tydalen.

Rovdyr og beitedyr i Oppdal

Foto: Oppdal Bondelag

- Vi i Oppdal Bondelag ser det som viktig å formidle mer kunnskap om utfordringene rundt beitedyr - og rovdyrpolitikk. I den anledning inviteres politikere og andre interesserte til tilsynstur lørdag 28. juni fra Hånnåbekksetra - melder leder i Oppdal Bondelag Kari Toftaker.

Våre samarbeidspartnere