Sør-Trøndelag Bondelag står for det tekniske arrangementet mens Avdeling for regnskap og juridiske tjenester i Norges Bondelag har ansvar for det faglige opplegget og er forelesere. Anders Bjørnsen og Arnstein Tveito er årets forelesere i Sør-Trøndelag.

Årets arrangement samler ca. 100 regnskapsførere, de fleste fra Sør-Trøndelag og noen fra Nord-Trøndelag og Hedmark. I Sør-Trøndelag er det i dag 17 samarbeidende regnskapskontor, mens det er 378 i hele landet. Formålet med skattekursene er å holde landbrukets regnskapsførere faglig oppdatert og kursene er nødvendige for fortsatt autorisasjon.

Temaene på årets skatttekurs er

  • Skatte- og avgiftsopplegget for 2014
  • Skatt og mindre samvirkeforetak
  • Skatt og næringsbegrepet
  • Mindre anvendelige bygninger
  • Etikk for regnskapsførere
  • Arveagift
  • Hus på annen manns eiendom
  • Aktuelle dommmer og uttalelse