Følg DyrePrat
INSTAGRAM
For relevant dyrevelferdskunnskap, gode eksempler og engasjerte dyreeiere!

FACEBOOK
Artikler og nyheter - både fra prosjektet og annet dyrevelferdsarbeid.

HJEMMESIDE
DyrePrat.no samler artikler om forskning, prosjekter, tiltak, mm som foregår i fag- og næringsmiljøer knyttet til dyr og dyrevelferd.

Prosjektleder, Erica Hogstad Fjæran, mener det å samles på tvers av dyreslag, fagkompetanse og dyreengasjement er viktig og nyttig for både landbruksnæring og andre som jobber med dyrevelferd.

- DyrePrat har som mål å bygge bro mellom ulike interessenter på dyrevelferdsefeltet, men på et tydelig fundament av fag og vitenskap, ikke synsing og meninger, sier prosjektlederen.

Fra gris til katt

For å skape bredde i dialog og diskusjon jobber DyrePrat med alle husdyrene, inkludert sports- og familiedyr. Dette gjenspeiles ved samlingsforumet, ARENA.

- Til samlingene våre inviterer vi på tvers av dyreslag, kompetanse og arbeidsområde. Det er fordi vi har mye å lære av hverandre, og det er mange viktige prinsipper knyttet til dyrevelferd som gjelder alle dyr, sier Fjæran.

Et av målene med både prosjektet og samlingene er dessuten å la seg inspirere av andres gode løsninger, påpeker prosjektlederen.

Forsker og etolog ved Nord Universitet, Emma Ternman.- Det finnes mange smarte løsninger innen dyrevelferd som man ikke kjenner til eller har tenkt på selv, før noen plutselig forteller at de praktiserer dette selv. Det er viktig å møte hverandre og snakke om ulike metoder, verktøy, kunnskap og tilpasninger. Det bidrar både til inspirasjon og motivasjon!

 

 

 

HER KAN DU LESE SAK I BONDEBLADET OM DYREPRAT: ARENA

Vi må bygge både kunnskap og relasjoner

En stor del av målet med DyrePrat er å bygge bro i det som ofte fremstår som en veldig polarisert samfunnsdebatt. Kommunikasjon, opplysningsarbeid og samhandling er en viktig del av dette.

Casearbeid og tverrfaglig dialog om utfordringer innen dyrevelferd.- DyrePrat ønsker å nå ut til dyreeiere og dyreholdere for å øke kunnskap og kompetanse om dyrenes behov og atferd. Vi håper å bidra til en mer kunnskapsbasert og opplyst samfunnsdebatt om et viktig tema som mange bryr seg om, forklarer Hogstad Fjæran.

Per i dag finnes heller ingen annen samlet innsats for å formidle dyrevelferd til folk utenfor landbruket. Dette til tross for at husdrnæringene har mange gode og viktige tiltak for bedre dyrevelferd.

- Det er viktig at landbruksnæringen sprer kunnskap og er åpen om arbeidet som til enhver tid pågår for å sikre og videreutvikle dyrevelferd i norske fjøs. Folk kommer ikke løpende for å oppsøke denne kunnskapen selv. Der har vi en jobb å gjøre.

Spre gjerne ordet

Prosjektlederen skulle ønske flere i landbruket bidro til å spre viktige budskap om dyrevelferd.

- Det finnes veldig mye informasjon tilgjengelig i dag. Samhandling om dyrevelferd - vi lærer og blir bedre av delt kunnskap og erfaringer!Om vi skal nå gjennom med kunnskap om dyrevelferd, er det viktig at de som støtter dette prosjektet deler det de kan i sine kanaler, og ikke minst at flere engasjerer seg aktivt i prosjektet.

Erica kommer derfor med en sterk oppfordring om å delta i kunnskapsformidlingen og dialogen for økt fokus på dyrevelferd - både fagkunnskap og gode eksempler fra næringa selv!

- For alle som synes det er viktig å få spredd grunnleggende, enkle og viktige fakta om dyrevelferd - lik, kommenter og del innhold fra DyrePrat! Ta med deg engasjementet ditt og BLI MED, vi er mange som brenner for dyrevelferd!