DyrePrat er dyrevelferdsprosjektet til Trøndelag Bondelag. Prosjektet skal formidle fagkunnskap om dyrevelferd, og synliggjøre det omfattende og mangfoldige dyrevelferdsarbeidet som foregår i norsk husdyrnæring (og på andre husdyr).

 

Nettsiden - en kunnskapsbank!

Prosjektet jobber med ulike tiltak knyttet til fire tiltaksområder:

  • Kunnskapsformidling og kompetanseheving

  • Kommunikasjon og brobygging

  • Kartlegging av dyrevelferdskunnskap blant trønderske dyreholdere

  • Rekruttering til dyrerelaterte studier

Den nylig lanserte nettsiden til DyrePrat er bygget opp slik at det skal være enkelt å navigere mellom de ulike artene/husdyrproduksjonene. Her kan man lese saker om ulike typer dyrevelferdsarbeid som foregår, som prosjekter, tiltak, kompetanseheving, dyrevelferdsprogrammer, og annet utviklingsarbeid knyttet til faglig dyrevelferd. Siden oppdateres etter hvert som nye prosjekter og sakker dukker opp.

Nettsiden har også sider om dyrevelferd, og hvilke studier og retninger som er relevant for de som ønsker utdanning innen dyr og dyrevelferd.

I all hovedsak er artiklene ment for å gi et samlet helhetsinntrykk av dyrevelferdsarbeidet i husdyrnæringa. Hver artikkel lenker videre til eksternt opphavssted for saken.

- Mye av dyrevelferdsarbeidet går under radaren og er usynlig for samfunn og forbruker. Dette ønsker vi å forbedre! sier prosjektleder, Erica Hogstad Fjæran

Fagarbeid innen dyrevelferd er dynamisk!

- Dyrevelferd er vitenskap, og vi lærer stadig mer, sier prosjektleder og etolog, Erica Hogstad Fjæran.

- Kunnskapen utvikles ofte i et samarbeid mellom forskning og næring, som i sin tur kan omsettes som kompetanseheving og tiltak i det enkelte fjøs. Slik gjør vi stadig forbedringer i husdyrholdet i Norge. Vi har kommet langt, og skal fortsette det gode arbeidet.

Kort tid etter lansering kom det flere e-poster fra ivrige samarbeidspartnere og støttespillere med gratulasjoner til ny og viktig kunnskapsbank. Både næringa og andre fagmiljøer er opptatt av kunnskapsformidling. DyrePrat.no er en kanal de selv kan bruke konstruktivt internt, samt vise til for å synliggjøre det til enhver tid pågående dyrevelferdsarbeidet for norske husdyr.

- Mye av dette går under radaren, og nå tar vi grep for å spre kunnskap og interesse om utviklingsarbeidet innen dyrevelferd! smiler prosjektlederen.

Nysgjerrig på hva annet prosjektet jobber med? Følg DyrePrat på Instagram!