Utarbeidet av Animalia og slakteriene

Opprettelse av to røde og en gul sone ble gjort av en samlet husdyrnæring etter samråd med både Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Siden opprettelsen foretas en kontinuerlig risikovurdering, og fra og med 15.april gjelder følgende justeringer:

  • Rød sone R2 - Røra er krympet i form av at østre grense er flytta vestover og nå går langs Stubseterveien, ikke lenger langs Leksdalsvatnet.
  • Gul sone: det åpnes opp for at det kan selges kalv fra gul sone til rene oppfôringsbesetninger i grønn sone. Det kreves da ikke vaksinering, slik som ved salg av avlsdyr ut av gul sone, men det er krav om veterinærattest.

https://kommunekart.com/?urlid=b436dd46-a642-41a8-8d18-b9bfbd55f5a3

.

Se øvrige forhold og nærmere beskrivelse av rød og gul sone her:

Ringorm i Trøndelag – reviderte soner og tiltak - Norges Bondelag (bondelaget.no)