Oberst Martin Tesli er sjef for flybasen på Ørlandet. Han har ansvaret for de 2000 personene som har sitt daglige virke innenfor gjerdene. Tesli er fornøyd med at det nå er signert en intensjonsavtale for å sikre mer norsk mat i leiren, og ser fram til fortsettelsen.

– Uten mat og drikke, duger soldaten ikke, og landbruket bidrar med helt nødvendige faktorer, og det er mat. Jeg og omlag 2000 personell på Ørland trenger fort tre måltider hver dag, og jeg vil at mest mulig av det vi spiser skal være kortreist. Norsk mat er jo kortreist mat.

Kortreist mat gir oss økt beredskap.

Oberst Martin Tesli

– Vi har nå fått med oss flere viktige aktører, og vi skal sammen arbeide for å øke andelen kortreist mat hos oss. Jeg ser fram til dette arbeidet. Dette er et viktig grep for å styrke vår beredskap, sier Tesli.

 

Avtalen innebærer at Ørland skal arbeide for å bruke mer norske matvarer. Det skal også settes ned en styringsgruppe som skal arbeide fram konkrete tiltak, og sikre gjennomføring av intensjonene. 

 Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Ønsker mat fra Trøndelag.

– Kortreist mat gir oss økt beredskap. Vi har sett eksempler på at tilspissende situasjoner som i krise og krig, at grenser kan stenges, og at leveranser fra utlandet stopper opp.  Som ved pandemien bare for et par år tilbake. Jeg ønske å sikre at vi i større grad baserer oss på kortreist mat slik at vi ikke kun får forsyninger utenifra. Kortreist mat gjør oss mindre sårbare, for meg er det dette det handler om, sier sjefen for Ørland flystasjon, legger Tesli til. 

 

Fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Petter Harald Kimo er tydelig på at landbruket og forsvaret må samarbeide, og bruke hverandre for å styrke beredskapen.

– Skal landbruket være til stede under en krise, må forsvaret være der for oss bønder i fredstid. Jeg er glad vi nå får på plass en intensjonsavtale. Dette er et viktig grep i å styrke landbruket, og forsvaret for årene som kommer, sier Kimo. Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Jeg håper videre denne avtalen vil være et godt eksempel for forsvaret andre steder i landet, og staten. Vi må jobbe sammen, skal vi styrke beredskapen og landbruket. En vinn vinn situasjon.

– Denne avtalen bør mange få med seg, og den bør være et godt eksempel for flere. Landbruk er beredskap. Vi trenger at innkjøpsavtaler endres, slik at det er lettere å få kjøpt inn norsk mat til kantiner rundt om i landet vårt, poengterer Kimo.

 

Trenger politiske grep, for mer norsk mat

Fylkesordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem ser på intensjonsavtalen som en start, og vil ta dette videre i politikken for å få til endringer som bidrar til at det enkelt kan kjøpes inn norsk mat til offentlige kantiner.

– Trøndelag er landes største og mest komplette matregion. Våre svært dyktige bønder produserer mye mat til befolkningen. I årene framover skal vi også øke produksjonen, det medfører samtidig at vi skal importere mindre mat, og produsere mer av den maten vi spiser. Denne intensjonsavtalen er viktig for å skyte fart på en veldig viktig utvikling

– Landbruket er viktig på så mange måter, og spesielt viktig for at vi skal ha en god totalberedskap. Vi må i ulike situasjoner klare å forsyne oss selv med mat. Derfor er det gledelig at flystasjonen på Ørland nå starter dette viktige arbeidet med å styrke sin beredskap.

– Dette vil styrke flystasjonen, og det vil på sikt styrke landbruket. Så skal vi politikere gjøre vårt for at norsk mat i enda større grad blir utnyttet i de matsalene vi er ansvarlige for. Og det har vi startet på, avslutter Hallem.

 

Halgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland kommune er glad for engasjementet på flystasjonen.

– Ørland kommune ønsker å bidra til at Ørland flystasjon utvikler seg på en god og bærekraftig måte. Denne intensjonsavtalen er et ledd i dette. Det å få på plass en slik avtale legger forholdene til rette for at forsvaret i hele Norge på sikt kan handle lokalt og regionalt, til det beste for lokale bønder og andre, sier Grøntvedt.