Trøndelag Bondelag

Kongensgate 30
7012 Trondheim

Skolegata 22
7713 Steinkjer

Kongensgate 30
7012 Trondheim
5. etasje i Bøndenes Hus

Skolegata 22
7713 Steinkjer
2. etasje i P-bygget

Organisasjonssjef

Kari Frøseth

Fylkesleder

Petter Harald Kimo

Nestleder

Hanne Elisabeth Staverløkk

Våre samarbeidspartnere