Om lag 100 Trønderske bønder hadde tatt turen til Eidsvolls plass foran Stortinget 18. april for å si i fra at nå er det alvor. Signalet til politikerne var tydelig!  Det har også vært et enormt trøkk mot lokale-, regionale- og stortingspolitikere den siste uka. Lokallaga våre har gjort en kjempejobb med å forklare politisk ledelse i kommunene, at nå er det virkelig alvor.  Skal vi opprettholde verdiskaping og rekruttering til Trøndersk landbruk, må vi ha på plass et tallgrunnlag og en opptrappingsplan. Inntektene i jordbruket må beregnes på en måte som gjenspeiler bøndenes situasjon. Videre har vi sagt at det ikke hjelper med en god opptrappingsplan, når målemetoden for inntektene ikke er riktig. Vi har påvirket fram til siste slutt, og ingen av våre folkevalgte har vært i tvil om hva bøndene mener.

Kimo er skuffa over at flertallet på Stortinget ikke klarte å samle seg rundt flere flertallsvedtak som ville gitt et bedre løft for norske bønder. I stedet har vi fått økt usikkerhet for norske bønder om hva som er målsettingen.

I behandlingen i Stortinget ble det vedtatt at et årsverk i landbruket over tre år skal trappes ned fra dagens 1845 timer til 1750 timer. Det er en bedring, men bøndene skal fortsatt jobbe 50 timer mer enn andre.

Trøndelag Bondelag er skuffa over at Stortinget ikke klarte å slutte seg til tidfestet opptrappingsplan, selv debatten viste et flertall for det. Det var en stor diskusjon knyttet til tallgrunnlaget i Stortingsdebatten. Flere opposisjonspartier hadde egne forslag. Fordi disse partiene ikke fikk flertall for egne forslag, har de heller ikke stemt for opptrappingsplanen.

Vi jobber ufortrødent videre med forberedelser til jordbruksoppgjøret. Vårt mål er å få på plass et best mulig oppgjør også i dette jordbruksoppgjøret. Stortinget har sagt sitt, vi legger det til grunn i jordbruksoppgjøret, og vil gjøre alt vi kan for å få på plass et best mulig oppgjør for bønder dette året.

Framtidas bønder sammen med Petter Harald Kimo og Bjørn Gimming foran Stortinget 18. april 2024