Regjeringen la sist fredag fram en lenge bebudet plan for selvforsyning, nytt tallgrunnlag og opptrappingsplan. Disse planene er bestilt av Stortinget, og har lenge vært etterspurt av næringa. Trøndelag Bondelag mener dette skjer i siste liten.

Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa må settes i stand til å oppfylle sin samfunnskontrakt. Inntektene må løftes betydelig for å sikre investeringer og rekruttering til næringa framover. Skal Norge bli mere sjølforsynte må bøndene ha en inntekt og velferdsordninger som andre i samfunnet.

Trøndelag Bondelag mener at Regjeringa har lagt fram en god og ambisiøs plan for økt selvforsyning. Dette er en nødvendig marsjordre for å sikre beredskap og tryggmat på norske ressurser.

Trøndelag Bondelag kan imidlertid ikke love at trøndersk landbruk kan oppfylle ønske om økt matproduksjon hvis ikke tallgrunnlaget får en langt bedre innretning. Vi som bønder i dag teller allerede på knappene om vi skal fortsett og gjøre nødvendige investeringer. Og vi kan ikke anbefale våre etterkommere å velge landbruk som næringsvei uten det gjøre betydelige forbedringer i forslaget til tallgrunnlag.

Årsmøte i Trøndelag Bondelag krever:

  • At effektivitetskravet på 20 % fjernes.
  • At all egenkapitalen bonden investerer i gården må ha en avkastning.
    Den må tilsvare lånerenta pluss 2 % for risiko
  • Når vi skal sammenlignes med lønnsmottakere, må vi sammenlignes på likt grunnlag. Ett årsverk i jordbruket er også 1700 timer ikke 1845 timer.
  • Inntektene i jordbruket skal være jamstilt med andre grupper i løpet av 2025.

Nå må Stortinget uten opphold behandle Stortingsmelding 11, og sikre en bred politisk stadfesting av selvforsyningsplan, opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag før årets jordbruksforhandlinger.