Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Grønn utdanning er for framtidas helter!

Kjenner du noen som brenner for dyr, natur, mat og miljø? Se hit! Grønn næring har et enormt kompetansebehov i framtidas bio- og sirkulærøkonomi!

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 2021

Trøndelag Bondelag har den glede å invitere dere til årsmøte, som i år blir gjennomført Digitalt.

Rein på innmark innenfor reinbeiteområde

Store deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og tidvis kommer rein inn på dyrkamarka. Dette inngår ikke som en del av reinbeite, og reineierne bør derfor varsles.

Viktig med oppdatert smittevernplan - fugleinfluensa i landet

Kyllinger

Trøndelag Bondelag har i dag vært i informasjonsmøte hos Mattilsynet sammen med aktører i fjørfebransjen og beredskapsorganisasjoner. Oppfordringa er klar: Dyreeier må ha oppdaterte smittevernplaner.

Grønn glede?

Vi skal ta grønnere valg overalt, bruke grønn energi, spise mer grønt, sørge for grønn økonomi – men hva innebærer alt dette?

NLR Trøndelag arrangerer FAGUKE

Delta på NLR sin FAGUKE og få kompetanse til å bli en enda bedre bonde!

Et stort steg i riktig retning

Styret i Norges Bondelag har lagt fram forslag til endringer i kvoteordninga på melk.

Vi skal ta klimaomstilling i jordbruket, men hvor er regjeringen?

Regjeringen la i dag fram klimameldingen. – Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, for vi er klar til å gjøre jobben, sier fylkesleder Kari Åker i Trøndelag Bondelag, men da hadde vi forventet økonomiske virkemidler for å kunne lykkes.

Våre samarbeidspartnere