Dyrevelferd er vitenskap, og kunnskapen legger grunnlaget for utviklingen i vårt moderne dyrehold. Det gjelder også landbruket. 

Trøndelag Bondelag har i en årrekke vært fast bestemt på å bidra til økt fokus på en viktig samfunnssak som angår bønder så vel som forbrukere. Bevissthet og kjennskap til det viktige fagarbeidet som husdyrnæringa gjør innen dyrevelferd er viktig å kommunisere.

DyrePrat er Trøndelag Bondelags dyrevelferdsprosjekt, og har som mål å øke kunnskap, kommunikasjon og samarbeid om faglig dyrevelferd.

For mer info se lenker til høyre.