Bra at Regjeringa legger fram denne planen. Nå kan vi påvirke!

Når regjeringa legger opptrappingsplanen for inntektene i landbruket som en del av planen for økt selvforsyning, viser det at de ser hvor viktig bondens inntekt er for å øke selvforsyninga.

Norges Bondelag har bedt om en opptrappingsplan og nytt tallgrunnlag for bondeinntekta. For å være trygg på at vi har god matsikkerhet og matproduksjon over hele landet, trenger bonden ei inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet.

Det er på høy tid at regjeringa endelig kommer med sitt forslag, men dette er ikke godt nok for det løftet norske bønder trenger. Økonomien på mange norske gårder er dårlig, og det trengs virkelig en opptrappingsplan for hvordan inntektene skal løftes de neste årene.

- Dette er for defensivt fra regjeringa, nå skal vi jobbe for forbedringer i Stortinget. Hva dette faktisk betyr for inntektsopptrappingen, vil vi se i jordbruksoppgjøret, sier Fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Petter Harald Kimo.

- Det er ikke slik at selvforsyninga øker av seg selv ved at denne Stortingsmeldinga blir lagt fram. En viktig forutsetning for økt selvforsyningsgrad er å øke inntekta til bonden. Stortinget må lande denne saken kjapt, slik at vi får et nytt tallgrunnlag allerede til vårens forhandlinger. 

Om inntektsløft og tallgrunnlag

Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.

Ikke godt nok for å gi mer selvforsyning - Norges Bondelag

Kontaktinformasjon Petter Harald Kimo, fylkesleder: 41325545