Stortingsmeldinga om strategi for økt selvforsyning, metode og opptrapping av inntektene i jordbruket skal behandles i Stortinget neste uke, og i går kveld kom innstillingen fra Næringskomiteen. Det er få forbedringer fra regjeringas forslag til det som nå innstilles.

– Jeg er svært skuffa over at Stortingsflertallet ikke kunne samles om et tydeligere signal om at de vil satse på matsikkerhet, beredskap og selvforsyning gjennom økte inntekter i landbruket, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag. 

-Vi opplever dette som en tapt mulighet, at de som har forhandlet ikke klarte å bli enige om forbedringer i regjeringens forslag. Vi hadde tro på at det fantes et flertall i næringskomiteen som ønsket å få til forbedringer, men dessverre lot de den muligheten gå fra seg. Bøndene blir taperne!  Trøndelag Bondelag har de siste ukene snakket med politikere både lokalt, regionalt og på Stortinget.  Vi har hatt en forståelse av at de politikerne vi har snakket med har forstått budskapet.

– Bondelaget hadde høyere ambisjoner og forventninger til denne stortingsmeldinga. Vi har jobba hardt for å få på plass en opptrappingsplan for landbruket og strategi for økt selvforsyning, og hadde håpet forhandlingene mellom partiene i næringskomiteen ville resultere i forbedringer langs de forslag vi har gitt innspill på.

Ulike flertall skaper usikkerhet

Regjeringspartiene søker flertall hos Høyre og Venstre for flertall om ny metode å beregne bondens inntekt, tilsvarende det som var regjeringas forslag. Tidspunkt for opptrapping av inntektene i jordbruket er sikret av et annet flertall, bestående av Ap, Sp, Rødt og MdG. Når det gjelder den delen av stortingsmeldinga som handler om strategi for økt selvforsyning, er det ulike merknader og med ulike flertall.

– Her er det ulike flertall og mange merknader, så denne innstillingen er uklar og spinkel. Det er ikke lett å forstå at ett flertall er enige om tallgrunnlaget og et annet om tidsplan for opptrapping. Venstresiden er med på en opptrapping som regjeringa og høyresiden legger premissene for, sier Kimo, og legger til at det er et paradoks at de partiene som sikrer flertall for en ny metode å regne ut bondens inntekt, har lave ambisjoner for gjennomføring av opptrapping. Dette skaper utrygghet hos bøndene.

– Stortinget skal ikke fatte vedtak før om en uke, så Stortinget må bruke den tiden til å samle seg om å forbedre tallgrunnlaget. Bondelaget vil jobbe hardt for å få det til!

Bonden springer for nok

 

Når Stortinget i neste uke vedtar økt selvforsyning og en opptrappingsplan for norsk landbruk, må det innebære en positiv endring for norsk matproduksjon

– Vi har ingen tid å miste for å fortsette jobben med å få inntektene i landbruket opp på samme nivå med andre. I jordbruksoppgjøret vil vi få svaret på hva stortingsvedtaket faktisk vil bety for inntektsopptrappingen, og om det er tilstrekkelig til å fjerne tvilen mange bønder sitter med.