Storfebønder på Innherred har mange spørsmål i rundt tema ringorm. Forrige onsdag kveld ble de invitert til et informasjonsmøte for å kunne få noen svar. Spørsmålene går på alt i fra hvor kan jeg spre gjødsla mi, og hvordan kan vi dele på utstyr uten å risikere å spre smitte? Hva er sikre gjerder? Hva med beiting?

Landbrukssjef Sten Solum ønsket velkommen og sto for det tekniske i møte. Torstein Næss, styremedlem i Trøndelag Bondelag var møteleder. Torstein pekte på at det er hull i regelverket som fører til økonomisk belastning for de som får sykdommen påvist. Norges Bondelag jobber med å påvirke for å få tettet disse hullene, og det gjelder for flere sykdommer, ikke bare ringorm. Det er kostbart å sanere, men vi har ikke totalkostnaden enda. Med riktig forsikring får du dekt kostnader (eks. Gjensidige har et tak på 1,5 mill) med sanering, men hvor mye må man ut med selv? Hvor hardt vil dette ramme den enkelte?

Selv om forsamlingen var alvorsstemt, var det glimt i øyet inni mellom. Her inviterer Torstein (i midten) møtedeltakerne med på en kort applaus for Roy Anders, som hadde bursdag. Roy Anders Berg til høyre i bildet, mens Sten Solum styrer teknikken.Mattilsynet, ved Andreas Otlo, orienterte om status og hvordan vi ligger an med saneringsplanene. Antall påviste er fortsatt 19 med 10 båndlagte grunnet mistanke (per 17.april). 132 storfehold er undersøkt.  - Vi har grei oversikt over situasjonen. Det blir tunge tak, men vi skal klare det, sa Otlo.

Veterinær og bonde, Roy Anders Berg, er leder for ei ringormforening opprettet for de som får sykdommen påvist. I foreningen finner de støttespillere og jobber sammen for å finne løsninger. Roy Anders holdt et meget engasjert innlegg, det er alvorlig det de står oppe i! - Ta kontakt med naboen som har fått ringorm, vis støtte, oppfordret Roy Anders.

Fra Animalia kom Synnøve Vatn, fagdirektør dyrehelse og beredskap, og delte fra sin erfaring med sanering av dyresykdommer. Hun har mange års erfaring, jobbet med ringorm nasjonalt (Rogaland, Østlandet) og har ledet arbeidsgruppa i Trøndelag (næringsgruppa som har opprettet sonene). - Ringorm er en sjelden sykdom i Norge, og land i rundt oss er misunnelige på statusen vi har. Vi må fortsatt kjempe for et ringormfritt Norge, sa Synnøve. Hun tok fram historiske fakta, og frem til 1980- tallet hadde vi 1000 nye tilfeller årlig. Den gangen vaksinerte vi over hele fjøla, og vi hadde liten omsetning av dyr den gangen, sa Synnøve. I dag har vi to lokale smitteutbrudd, god kartlegging og oversikt. 

Synnøve Vatn, fagdirektør dyrehelse og beredskap i Animalia, snakket blant annet om husdyrgjødsel fra smitta besetninger, og hvordan dette skal handteres.

Veterinærinstituttet deltok via Teams, og var med på spørrerunden på slutten av møte. Fra VI deltok Arvid Reisersen og Siv Meling (tidligere prosjektelder i RingiRog).

Presentasjonene:

Mattilsynet

Animalia

Ringormforeningen