Trøndelag Bondelag inviterer fylkestingspolitikerne til den tradisjonelle bondelagslunsjen for Fylkestinget 24. april. Det er like før jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene leveres og like etter at Stortinget har behandlet stortingsmeldinga.

- Viktig for den trønderske bonden er at et årsverk i landbruket er likt med lønnsmottakere slik at sammenligningsgrunnlaget for inntekt er prinsipielt likt. Egenkapitalen bonden investerer i gården må ha en fornuftig avkasting, og vi ønsker at inntekt til arbeid og egenkapital skilles når bondeinntekt skal sammenlignes med lønnsmottakere. I dette er det også viktig at det stramme effektivitetskravet modereres og aller helst fjernes. Det er store variasjoner i de naturlige forutsetningene på norske gårder, og det må inntektsberegningen ta hensyn til, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag, Petter Harald Kimo, som sammen med fylkesstyret og lokale bondelag har gjort en formidabel innsats de siste dagene med tanke på politikerkontakt.

Tomt kjøleskap - ingen bønder - ingen mat Trondheim

I dag har flere aksjonert med tomme kjøleskap. I Trondheim aksjonerte fylkesstyret ved Arnt Ove Løvås og bønder fra Malvik og Klæbu utenfor Fylkets Hus i anledning møte i Fylkesutvalget. Aksjonistene ble raskt invitert inn slik at de kunne fortsette aksjonen og praten nærmere politikerne.  - Dette ser vi på som at det er forståelse for betydningen av trøndersk matproduksjon og økt forståelse for hva som er i ferd med å skje, sier Løvås, som frykter flere bønder gir opp å produsere mat hvis det ikke legges bedre inntektsmuligheter i jordbruket til grunn.

Onsdag neste uke skal vi ikke aksjonere. Da handler det om bondelagslunsjen for Fylkestinget som er blitt en tradisjon gjennom flere. I år er det Årets Unge kokk 2023, Eli Anne Sundset opprinnelig fra Leksvik, som har tatt utfordringa med å lage noe godt basert på trønderske råvarer og det blir servert melk og eplejuice fra TINE til maten.