Dyrevelferd er en viktig del av et bærekraftig samfunn, først og fremst for dyrene som mennesker velger å holde. Dyrevelferd har også betydning for bondens økonomi, og for forbrukerens tillit til husdyrproduksjonen. I tillegg er dyrevelferd en mangefasettert og vitenskapelig disiplin som stadig er i utvikling. Forskning avdekker stadig kunnskap om dyrene som fører til endringer i produksjoner, drift og regelverk, og krav til de som eier og jobber med dyr.

På tross av at norsk husdyrproduksjon er ei kompetanserik og mye regulert næring, er det likevel behov for økt innsats i arbeidet med kunnskap og holdninger knyttet til dyrevelferd. Næringa selv ønsker ny kunnskap velkommen, og understreker at forebyggende innsats må vektlegges tyngre. Trøndelag Bondelag mener derfor det er behov for økt kunnskapsformidling og kompetanseheving knyttet til faglig basert dyrevelferd.
 

Prosjektets fokusområder

Gjennom formidling og samarbeid skal DyrePrat bidra til økt fagkunnskap og kompetanse om husdyrenes velferd. Prosjektet skal:

  • øke kunnskap og kompetanse om vitenskapelig fundert dyrevelferd (internt og eksternt)

  • kommunisere og bygge bro mellom interesser, fagmiljø og ulike kunnskapsnivå innen dyrevelferd
  • kartlegge fagkunnskapsnivåer og eventuelle hull/mangler i dyrevelferdsarbeidet
  • rekruttere til utdanninger knyttet til dyr, dyrehold og dyrevelferd
     

Etolog Erica er prosjektleder

Erica Hogstad Fjæran er kjent for trønderbøndene og andre samarbeidspartnere i landbruket, både som etolog og prosjektleder for Trøndelag Bondelags foregående rekrutteringsprosjekt (2019-2022). Hun er utdannet innen husdyrvitenskap, både fra Nord på Steinkjer og NMBU på Ås, med spesialisering innen dyrs atferd og velferd.

Erica har et veldig engasjement for husdyrfaglig kommunikasjon generelt, og brobygging og dialog om etologi og dyrevelferd spesielt. Hun er også etterutdannet innen dyreassisterte intervensjoner og prosjektledelse, og leder av Foreningen Norske Etologer.

- Dette er en ny og innovativ satsing for økt inkludering, samarbeid og fagkunnskap i dyrevelferdens navn. Jeg gleder meg til å ta fatt på en prosjektperiode som har betydning for alle slags dyreeiere, og hvordan vi kan bli bedre på å relatere til den faglige siden ved dyrevelferd. Kunnskap om egne dyr er viktig, samtidig som vi trenger kjennskap til hvordan dyr både er like og ulike, og hvordan vi som eier og arbeider med dyr kan legge til rette for god dyrevelferd – uansett art! Her spiller atferdskunnskap en nøkkelrolle, og den gleder jeg meg til å spre interesse for og kunnskap om!

 

Samarbeider med forskningsmiljø

DyrePrat skal også samarbeide med forskningsmiljø innen landbruk om kartlegging av dyreeieres fagkunnskap innen dyrevelferd. Erica utdyper:

- Vi er nysgjerrige på hvilken fagkunnskap dyreeiere har, både blant bønder, øvrige dyreeiere og dyrearbeidere. Har de tatt kurs eller utdanning innen arten de holder, og på hvilket nivå? Hvor foretrekker dyreeiere å få kunnskap om dyr? Er de interessert i dyrevelferd, og på hvilken måte?

 

Inkludering for alle pengene!

DyrePrat søker å være et bindeledd innen kommunikasjon av faglig dyrevelferd, og håper at mange interessenter ønsker å engasjere seg i prosjektet. Landbrukets fagorganisasjoner og næringsliv, samvirkene, interesseorganisasjoner, media, forskning, rådgivere, utdanningsinstitusjoner og offentlig virksomhet – alle inviteres inn til dialog og innspill.

- Dyrevelferd er et utrolig spennende fagfelt, og særlig etologien, studiet av dyrs atferd, er viktig for oss som dyreeiere og dyrearbeidere. Dette er kunnskap og verktøy vi må ta med oss inn i alle dyrehold, sier en glad prosjektleder.

Trøndelag Bondelag er godt investert i prosjektet, og fylkesstyret er representert i styringsgruppa ved Annette Brede. Annette har ansvar for fagområdet dyrevelferd, og driver en gård i Snåsa med kombinertbesetning svin. Herfra driver hun også formidling om produksjon, drift og dyr på Instagram, i tillegg til jobben som rådgiver svin hos Nortura.

- Det er også viktig for oss å synliggjøre utdanninger knyttet til dyrevelferd, påpeker Annette. Husdyrnæringa i Norge har et stort kompetansebehov framover, med vekt på ulike fagområder innen dyrehold. Vi trenger veterinærer, etologer, ernæringsspesialister, agronomer, og kompetanse innen bygg, husdyrmiljø og teknologi. Ungdommer som er interesserte i dyr har mange valg, så her er det bare å dykke ned i mulighetene og omsette sitt engasjement til studier, karriere og jobb!

 

DyrePrat har midler og støtte fra:

Trøndelag Fylkeskommune (regionale utviklingsmidler)
Bærekraftdfondet (Gjensidige og Norges Bondelag)
Trøndelag Melkesentrals Stiftelse
Sparebank1 SMN
Midtnorsk Landbruksråd
Norges Vel

Sør-Trøndelag Landbruksselskap

 

Dersom du er nysgjerrig og vil vite mer om prosjektet, hvordan du kan engasjere deg eller har spørsmål til prosjektleder – ta kontakt med Erica Hogstad Fjæran på e-post eller telefon 97 79 44 47.