Et av de sentrale målene i DyrePrat er kompetanseheving for mennesker som jobber med dyr og dyrevelferd. Enten dette er dyreeiere, bønder, rådgivere, politikere eller øvrige profesjonelle.

Samlingene, kalt DyrePrat: ARENA, er møtested for folk med ulik bakgrunn innen dyrevelferd. Programmet byr på faglige foredrag, gårdsbesøk, nettverksarbeid, praktiske oppgaver og diskusjon.

 

ARENA skaper dialog om dyrevelferd

Prosjektleder i DyrePrat, Erica Hogstad Fjæran, har utarbeidet programmet for DyrePrat: ARENA. Å skape et samlingspunkt for de som eier og jobber med dyr har vært en prioritet.

- ARENA skal legge til rette for åpen og ærlig dialog om dyrevelferd, og det skal være et møtested som inkluderer ulike interesser og fagkompetanse innen dyrevelferdsarbeid, forklarer Fjæran. 

Ved å samle folk som jobber med dyrevelferd på ulike måter, får man lært av hverandre.

- På ARENA skal man få oppdatert kunnskap, og lære av andre som også jobber med og for dyrevelferd. Samsnakking på tvers av miljø og erfaringsbakgrunn løfter oss alle, og vi har alt å hente på økt dialog. Jeg mener dette gir viktig tverrfaglig forståelse og samhandling, sier prosjektlederen.

 

Praktisk-teoretisk tilnærming 

Et viktig mål med DyrePrat: ARENA er å skape forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis innen dyrevelferd. Derfor var gårdsbesøk med dyreobservasjoner en del av dagens program.

- Vi ønsker å gi alle erfaring med å prøve seg på observasjoner av dyr i et gårdsmiljø. Ikke alle har denne muligheten, og det er en nyttig øvelse for alle uansett bakgrunn, forteller Fjæran. 

På gårdsbesøket ble deltakerne delt i grupper hvor de gikk rundt på gården, både utomhus og inne, og gjorde observasjoner av ulike dyr. Etter besøket var det gruppearbeid hvor observasjonene skulle brukes til dialog, diskusjon og refleksjon.

- Når vi gjør observasjoner på egen hånd først, for så å sammenligne det med andre, blir vi mer bevisst ulike perspektiver. Det gjør oss bedre i stand til å se egen og andres kunnskap, holdninger og meninger, sier Fjæran. 

 

Nyttig med samarbeid 

Gårdsbesøk og gruppearbeid fungerte akkurat på den måten Fjæran ønsket. I alle fall for Hanne Staverløkk, deltaker og nestleder i Trøndelag Bondelag. Å se og høre hvordan andre så på dyrevelferden under gårdsbesøket var en verdifull øvelse for henne. 

- Det var veldig nyttig å høre hvordan ulike deltakere som var på samme gård, og så på de samme dyrene, likevel la merke til forskjellige ting, sier Staverløkk. 

Ifølge henne ga samlingen en mulighet til å se på dyrevelferd gjennom andre sine øyne. Det er viktig for bønder.

- For meg som landbruksperson og bonde er det viktig å høre hva andre ser, tenker og lurer på når det gjelder dyr og dyrevelferd, legger Staverløkk til. 

Ettersom DyrePrat: ARENA samler mennesker med ulike typer engasjement for dyrevelferd, åpner dette for flere muligheter. En av disse er å bli mer bevisst hvor mye erfaring med husdyrhold har å si for hvilke dyr og tema innen dyrevelferd man er mest opptatt av. Dette former oss ofte i ulike retninger, med dertil kunnskap og holdninger til dyrevelferd.

- Jeg synes det er viktig å finne ut hva det er behov for at vi i husdyrnæringen jobber med og kommuniserer om. Hvilke tema må vi for eksempel snakke mer eller tydeligere om, avslutter Staverløkk.

- For meg som landbruksperson og bonde er det viktig å høre hva andre ser, tenker og lurer på når det gjelder dyr og dyrevelferd, legger Staverløkk til. 

 

Ny samling til vinteren

Prosjektleder Fjæran er fornøyd med samlingen og kompetanseutvekslingen som skjedde. Nær 40 personer deltok fra ulike husdyrorganisasjoner, forvaltning, Mattilsynet, næringsaktører innen kjæledyr, 4H, ungdomspolitiske organisasjoner, forskning, universitet, videregående skoler, gårder, bønder og bondelag. Interessen er god, og DyrePrat: ARENA skal gjentas igjen til vinteren.

- Vi blir aldri ferdig med å snakke om dyrevelferd. Derfor er det også viktig at vi samles på denne måten, sier Fjæran. 

Å skape en bedre dialog kan også bidra til en mindre bråkete debatt rundt tema dyrevelferd, tror Fjæran. 

- Det er utrolig mange flinke folk som er interessert i dyr og dyrevelferd, og ikke minst mange som vil jobbe for at dyr skal ha det så bra som mulig. Det er jo helt fantastisk! Det er klart vi må møtes for å lære av hverandre og snakke sammen, avslutter prosjektlederen.