Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier på sine hjemmesider at målet er å styrke og øke storfekjøttproduksjonen i fylket. De fleste kommuner melder at de ønsker drahjelp for ny satsing på storfekjøttproduksjon i sin kommune ut fra den betydning storfeholdet har for næringsliv, bosetting og kulturlandskap. Prosjektet rommer både råd om intensiv framfôring av slaktedyr og økt bruk av beiteressurser i utmarka i regi av Nortura, samt økonomiske analyser i regi av NILF; alt basert på en analyse av hvert enkelt bruk sine ressurser og forutsetninger.  Både NRF-kyr og ammekyr av kjøttferasene er gode alternativer for satsing.

Nortura leder prosjektet, og har ansatt Lars Nordbotn som prosjektleder. Det sikrer solid forankring hos produsenter, faglag og institusjoner i landbrukssektoren og borger for god måloppnåelse i en viktig næring i fylket vårt.

Bønder, faglag, rådgivere, kommunene og andre inviteres til et informasjonsmøte på Staten Hus i Trondheim onsdag 27. august kl 10.00. Påmelding til sigrun.hestnes@nortura.no innen 20. august.