Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Tiltak mot ringorm i Trøndelag

Ringorm er påvist i flere besetninger i Trøndelag og næringa har iverksatt egne tiltak for å begrense spredning av smitte. Her på Bondelaget sin nettside finner du både oppdatert informasjon om tiltak og mer generell informasjon.

Julehilsen fra Trøndelag Bondelag

Vi er på den tiden av året at det skal skrives julebrev og reflekteres over året som gikk.

Driftsgranskninger i jordbruket 2022 for Trøndelag

I en pressemelding fra NIBIO meldes det at jordbruksinntekten for bøndene i Trøndelag har gått opp med 95000 kroner fra 2021 til 2022 og ligger på 483000 kroner per årsverk. Det er en økning med 24 prosent det siste året. Jordbruksinntektene for hele landet har økt med 22 prosent fra 2021 til 2022.

Dialog mellom Bondelaget og Gjensidige har gitt bedre forsikringsvilkår

Gjensidige snur og sidestiller tap som følge av restriksjonene på livdyrhandel innført av en samlet husdyrnæring med pålegg gitt av Mattilsynet.

Vurderinger og valg for bekjempelse av ringorm hos storfe

Her prøver vi å belyse hvilke vurdering som ligger bak husdyrnæringas valg av tiltak når det gjelder ringorm både strategisk og mer konkret når det gjelder vaksinering. Mange av de samme vurderingene ligger bak tiltak for andre sjukdommer hos både storfe, svin, småfe og fjørfe.

Sanering av ringorm

Det er opprettet en ressursgruppe med personer som skal bistå produsentene med saneringsplan i ringormutbruddet i Trøndelag.

Kornmøter i Midt-Norge 2023

Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til årets kornmøter i perioden 12. – 14 desember 2023. Programmet gir faglig påfyll og særskilt orientering NLR omkring verdiprøving på korn og ny teknologi.

Roller og ansvar i arbeidet med bekjempelse av ringorm

Samarbeid mellom Mattilsynet, andre forvaltningsorgan og næringa er en grunnleggende forutsetning for å raskest mulig redusere videre smitte av ringorm i Trøndelag.

Tiltak i ringormsoner i Trøndelag gjeldende fra 11.12.2023

Situasjonen i Trøndelag er fortsatt uavklart med totalt 16 tilfeller av ringorm pr. 11.12., men vi opplever å ha litt mer oversikt. Næringa er derfor enige om å redusere omfanget på den røde sona og etablere en gul sone med noe lettere tiltak. Hensikten er å unngå at friske besetninger smittes med ringorm gjennom livdyromsetning.

Vil du ta del i Revidering av Landbrukets Klimaplan?

Har du meninger om landbrukets klimaplan og hva som skal med i en revidert klimaplan - nå har du muligheten; kom med innspill.

DyrePrat lanserer kunnskapsside

Kunnskap om dyrevelferd er viktig for alle som engasjerer seg i husdyrhold og husdyrproduksjon. Den nye nettsiden bidrar til formidling av fagkunnskap og utvikling innen dyrevelferdsarbeidet i Norge.

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda i Trøndelag Bondelag er i gang med jobben inn mot årsmøte 2024, og de ønsker innspill fra lokallagene.

Ostedommere på tur for å lære om trøndersk landbruk!

Dommerturen under VM i ost - Farm life in Trøndelag - ble gjennomført lørdag 28. oktober i et Trøndelag badet i solskinn! 100 dommere, tre busser, fire gårder.

Viktig avklaring for bønder

Regjeringen har i dag varslet nye endringer i produksjonssviktordningen, og hever taket. Viktig avklaring sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kampflybase i matfatet –mer lokalprodusert mat til soldatene

Skal landbruket være til stede, og sikre mat til en befolkning i krise må Forsvaret være til stede for landbruket i fredstid.

Møt Bondelaget på Agrisjå

Seks års ventetid er over. Endelig arrangeres landbruksmessa Agrisjå på Stjørdal igjen. På Trøndelag Bondelag sin stand kan du møte tillitsvalgte, ansatte, politikere og andre landbruksinteresserte.

Sommer på bondelagskontorene, Ny Bonde-samling på Agrisjå og matfestivaltid!

Sommeren er tid for ferieavvikling på bondelagskontorene, Trøndersk Matfestival og i år Agrisjå

Dyrevelferdsprosjektet inviterte til samling på Scandic Hell

DyrePrat: ARENA har som mål å skape møtepunkter for folk som jobber med dyr og dyrevelferd på tvers av dyreslag.

Bekymret for melkebøndene

Norges Bondelag har blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Selv om dette er en historisk god avtale mener vi at trønderske melkebønder ikke er møtt godt nok i avtalen, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Statens tilbud: -Skuffet på vegne av næringen

– Statens tilbud fjerner ikke tvilen i landbruket. Vi trenger handling fra staten for å ha bønder med tro på fremtida, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Takk for maten - fra Fylkestinget i Trøndelag

Den tradisjonelle, årlige vårlunsjen Trøndelag Bondelag serverer for Fylkestinget i Trøndelag ble gjennomført samme dag som Norges Bondelag leverte vårt krav til jordbruksforhandlingene. Så dette ble raskt tema for praten .

-Vi trenger politisk vilje til et kraftig inntektsløft

- Nå trenger vi et kraftig inntektsløft som gjør at bonden fortsatt vil være matprodusent og som fjerner tvilen unge bønder sitter med. Dette kravet er det vi mener må til, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Oppskrift på økt norsk selvforsyning

Norges Bondelag lanserer nå sin plan for hvordan Norge kan nå målet om 50 prosent selvforsyning på norske ressurser.

Trøndersk landbruk står i fare for avvikling uten inntektsløft

AgriAnalyse har avdekket fare for en betydelig nedgang i trøndersk jordbruksproduksjon dersom ikke jordbruksoppgjøret viser klar opptrapping av inntektsnivået i jordbruket. Hver tredje bonde sier at de vil avvikle produksjonen innen 10 år.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Biogass i Trøndelag

Biogass gir muligheter for landbruket, men det er viktig at bøndene har en hånd på rattet.

Årsmøtet 2023 – her er det nye styret!

Petter Harald Kimo er gjenvalgt som leder for Trøndelag Bondelag. Hanne Staverløkk er ny nestleder.

Forslag om kraftig regulering av eggproduksjon

Tove Schult, styremedlem i Trøndelag er glad for at det endelig iverksettes arbeid for produksjonsregulering av egg. Det har tatt tid å finne gode løsninger, men nå tror vi at det er mulig å komme i markedsbalanse.

AGRI STIKLESTAD 2023 - NORSKE BØNDER I 2030

Sett av torsdag 30.mars 2023. Fagprogram på dagtid 11.00 - 16.00 Kveldsarrangement med debatter kl. 19.00

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 15. og 16. mars 2023

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2023 gjennomføres 15. og 16. mars på Scandic Hell, Stjørdal. Her finner du årsmøtepapirene og program.

Innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo som fylkesleder i Trøndelag Bondelag

Valgnemnda for Trøndelag Bondelag legger i dag fram sin innstilling for nytt fylkesstyre i Trøndelag Bondelag og innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo fra Rissa som fylkesleder, mens Hanne Staverløkk fra Soknedal innstilles som ny nestleder.

Trøndelag Bondelags standpunkt til organisasjonsprosessen i NLR

Trøndelag Bondelag er bedt av enkeltmedlemmer om å komme med en redegjørelse for hvor vi står i saken om organisasjonsutviklingen i NLR etter at medlemmer i NLR Trøndelag fikk nyhetsbrev om den pågående prosessen.

Lønset Bondelag vant vervekonkurransen i Trøndelag!

Lønset Bondelag hadde størst prosentvis vekst og vant dermed 5000 kroner.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere