Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Biogass i Trøndelag

Biogass gir muligheter for landbruket, men det er viktig at bøndene har en hånd på rattet.

Årsmøtet 2023 – her er det nye styret!

Petter Harald Kimo er gjenvalgt som leder for Trøndelag Bondelag. Hanne Staverløkk er ny nestleder.

Forslag om kraftig regulering av eggproduksjon

Tove Schult, styremedlem i Trøndelag er glad for at det endelig iverksettes arbeid for produksjonsregulering av egg. Det har tatt tid å finne gode løsninger, men nå tror vi at det er mulig å komme i markedsbalanse.

AGRI STIKLESTAD 2023 - NORSKE BØNDER I 2030

Sett av torsdag 30.mars 2023. Fagprogram på dagtid 11.00 - 16.00 Kveldsarrangement med debatter kl. 19.00

Årsmøte i Trøndelag Bondelag 15. og 16. mars 2023

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag 2023 gjennomføres 15. og 16. mars på Scandic Hell, Stjørdal. Her finner du årsmøtepapirene og program.

Innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo som fylkesleder i Trøndelag Bondelag

Valgnemnda for Trøndelag Bondelag legger i dag fram sin innstilling for nytt fylkesstyre i Trøndelag Bondelag og innstiller på gjenvalg av Petter Harald Kimo fra Rissa som fylkesleder, mens Hanne Staverløkk fra Soknedal innstilles som ny nestleder.

Trøndelag Bondelags standpunkt til organisasjonsprosessen i NLR

Trøndelag Bondelag er bedt av enkeltmedlemmer om å komme med en redegjørelse for hvor vi står i saken om organisasjonsutviklingen i NLR etter at medlemmer i NLR Trøndelag fikk nyhetsbrev om den pågående prosessen.

Lønset Bondelag vant vervekonkurransen i Trøndelag!

Lønset Bondelag hadde størst prosentvis vekst og vant dermed 5000 kroner.

Våre samarbeidspartnere