Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Julehilsen fra fjøsnissene i Sør-Trøndelag

Jula er tid for fred og ettertanke. Både folk og dyr får litt ekstra, for sånn er det. Juleaften vil bonden gjerne gå i fjøset, klapper kua og gir henne en ekstra høydott. Mens folk får en pust i bakken, og en kvil før nye tak skal tas i det nye året.

Media styrer debatten – fakta må fram!

Norge er det landet i verden med lavest antibiotikabruk på husdyr, og da snakker vi om veldig lavt i forhold til andre land. Det skyldes at vi har fravær av smittsomme husdyrsjukdommer, gjør forebyggende helsearbeid, har godt husdyrmiljø, kompetente produsenter og veterinærer. Norge har en restriktiv antibiotikaforvaltning, gjennomfører smittebeskyttelse både ved landegrensa, til fjøs og mellom fjøs. Og vi har en avl for friske dyr. Dette slo Animalia fast.

Flott nytt fjøs på Øya Videregående Skole

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk arrangerte kompetansekafe på Øya Videregående Skole på Melhus fredag 12. desember med tema "Nyfjøset på Øya - et utgangspunkt for tettere samarbeid mellom skole og næringsliv?". Møtet startet med lunsj og en innledning fra rektor Hallgeir Solberg.

Godt oppmøte på kornmøtene

Trøndersk Kornutvalg arrangerte kornmøter 2. desember på Mære Landbruksskole, 3. desember på Skogn Folkehøgskole og 4. desember på Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Kornmøtene hadde godt oppmøte med til sammen 120 interesserte kornbønder til stede.

Møte for kyllingprodusenter 18. desember – tema utfordringer med antibiotikaresistens

Alle kyllingprodusenter i Nord- og Sør-Trøndelag inviteres til informasjonsmøte 18. desember om utfordringene med antibiotikaresistens i kyllingproduksjonen. Nortura, Norsk Kylling, Felleskjøpet; Animalia og Norges Bondelag er tilstede. Møtet holdes på Scandic Hell (tidligere Rica Hell).

Ja, rådgivning lønner seg - men hvem kan brukes til hva?

Det er nå laga et lettfatta oppsett på hvilken rådgiving som tilbys hos de 4 største rådgiveraktørene i landbruket.

Kunnskapsrike og miljøsmarte kyllingbønder

Offensive, kunnskapsrike og miljøsmarte bønder det trenger vi og det har vi. Den siste tiden har en gruppe bønder fått hard medfart. Det er hver sin gang alt etter hva media setter i fokus. Denne gangen er det kylling- og kalkunproduksjonen. For ikke lenge siden var det svineproduksjonen. Og vi har heller ikke glemt storfekjøtt og e.coli eller sauenæringa og rovdyrproblematikken.

Skattekurset for regnskapsførere

100 regnskapsførere har hatt to dagers kurs på Røros Hotell i går og i dag. Skattekurset for samarbeidende regnskapsførere er en lang tradisjon og i den nåværende form er det 30. gang kurset arrangeres. De fleste kursene har vært på Røros Hotell.

Våre samarbeidspartnere