2014 vært et hektisk år i Bondelaget. For første gang skulle jordbruksavtalen forhandles med ei blå-blå regjering. Det endte med brudd og mange aksjoner. I Sør-Trøndelag tok det av med traktoraksjoner, rundballer og fareskilt. To eggpakkerier ble blokkert. Engasjementet var stort. Vi er rett og slett imponert over den mobiliseringa vi så og samholdet vi følte. Dette er det viktigste fylkesstyret ønsket å trekke fram da de skulle gjennomgå rapport for arbeidsåret.

De vil også trekke fram den gode jobben som er gjort i alliansebygging. Vi har hatt et godt, nært og viktig samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag. Vi har også et godt samarbeid med Fylkesmannen både gjennom Tenkeloft Trøndersk landbruk, regionalt landbruksforum og dialog når det gjelder rovdyr og rovdyrerstatninger. Samarbeidet med Fylkeskommunen og fylkespolitikere er også veldig godt, og gjensidige råd gis. I skrivende stund ser vi at landbruket er blitt tatt vare på gjennom fylkesrådmannens innstilling om å tilrå å opprettholde konsesjonsloven og boplikten. Arbeid med å møte og snakke med politikere er noe vi jobber med jevnt og trutt, både stortingspolitikere og fylkespolitikere. Et godt, lokalt engasjement her vet vi gir resultater på Stortinget når noe virkelig står på. Vi har også hatt et samarbeid med LO og NNN (Nærings og Nytelsesmiddelforeningen).

Fylkesstyret trakk også fram servicen på fylkeskontoret som god. Nå blir det litt ”inhabilt” å skrive skryte av oss selv her, men vi prøver så godt vi kan å svare på henvendelser både på telefon, e-post og Facebook. Og dette året har vi fått nytt telefonsystem ,nye, kjappere pcer og ny Facebook-side. Så får vi se om vi henger med!

Utfordringene og det fylkesstyret vil ha stort fokus på inn i nytt arbeidsår er verving, kontakten med regjeringspartiene og felles ledermøter/styremøter med andre fylkeslag for å gjensidig lære av hverandre.

Høsten har vært preget av antibiotikaresistens og dyrehelse kylling, forslag til endringer i produksjonstilskudd, pelsdyr, momsgrense, konsesjonsloven, vannforvaltningsplan og rovdyrerstatninger. Men også store energipåfyll som Agrisjå, Tysklandstur (trykk så får du rapporten), Matfestival, Åpen Gård og Kvinner Kan. Landbruksministeren var også på besøk i Sør-Trøndelag, men bondelaget ville hun ikke treffe. Hun vil jo uansett gjennomføre sine egne meninger og mål, og ikke høre på andre som kanskje ikke er helt enig i det hun gjør. Og på tampen av året kom nok en bombe fra sofaministeren: Konsesjonsgrensene for slaktekylling og kalkun ble doblet tross mange gode råd om ikke å gjøre det. Så hvor vil dette ende?

Fjøsnissene både her på kontoret og rundt omkring på gårdene tar nå juleferie for å lade batteriene og samle krefter til arbeidsoppgavene som venter oss i det nye året. Økt matproduksjon basert på norske ressurser, med god dyrevelferd og mat som er bra for folkehelsen – det er det vi jobber for.

Tusen takk for samarbeidet og arbeidsinnsatsen i året som har gått.

Fylkesstyret og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År.