Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Odelscamp terningkast seks!

50 hadde vi plass til og 50 kom. En herlig engasjert, interessert og lydhør forsamling odelsberettigete i alderesspennet 16 år til litt over 30 år. En oppglødd fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, hilste på hver og en. Der her er framtida vår. Framtida for norsk matproduksjon.

Heis flagget 1. mai

1. mai er Arbeidernes dag og offisiell fri- og flaggdag. Bondestanden har gjennom generasjoner latt være å flagge på denne dagen, enten bevisst eller etter hvert også ubevisst fordi en ikke har hatt tradisjon for flagging på gården denne dagen. Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle bønder til å flagge 1. mai.

Et krav for økt matproduksjon og klimavennlig landbruk

- Skal vi makte å produsere mer mat fra det lille av matjord vi har, må bonden finne det økonomisk interessant å bruke arbeidsdagen sin i fjøset og på jordet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet fra Norges Bondelag i årets jordbruksforhandlinger.

Ja, Norge trenger bonden - og her strømmer det folk til Odelscampen!

På kurset for nye og unge bønder i slutten av januar deltok 54 nye bønder, og jammen går det mot samme deltagertall på Odelscampen i Trondheim 25.-26. april! Dette tegner godt for rekrutteringen til landbruket, og når vårt eget styremedlem Eli Birgitte Singstad slår til med å føde tvillinger er vi ved godt mot.

Varierende inntektsutvikling

Grunnlagstallene foran jordbruksforhandlingene 2014 ble i går klare fra Budsjettnemnda for jordbruket. -Tallene viser en brukbar inntektsutvikling for melkebruk og bruk med sau - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - men for egg, svin og korn er tallene mye dårligere og viser en klar inntektsnedgang. Dette skyldes i hovedsak lave priser grunnet ubalanse i markedet samt sviktende kornavlinger -

170 bondevenner på Nortura Malvik

I dag ble 170 bondevenner utnevnt på Nortura sitt anlegg i Malvik - Dere gjør en viktig jobb i verdikjede mat - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo til de nye bondevennene - og samtidig er det viktig i disse tider foran jordbruksforhandlingene å markere skjebnefellesskapet mellom bønder og industriarbeidere -

Let`s talk about soil - unge bypolitikere møtte bonden!

God kunnskap om matproduksjon er viktig for framtida. Derfor spanderte Sør-Trøndelag bondelag frokost med nogo attåt på ungdommenens bystyre i Trondheim i dag. Dette var starten på årets kampanjedag foran jordbruksforhandlingene.

Innstilling på ny leder i Norges Bondelag er klar.

Arnt Tilset fra Oppdal er innstilt som ny leder i Norges Bondelag. Det forventes mye av den nye lederen i Norges Bondelag. Det er underdekning på storfekjøttmarkedet, og med en kandidat som har gode kunnskaper om denne næringa, er et godt valg, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag Jon Gisle Vikan.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere