Vi er i oppkjøringa til jordbruksforhandlingene som er litt mer spennende i år ettersom det er første gang Landbruksministeren er fra Frp. På kurset for nye og unge bønder i januar fikk deltagerne en innføring i gangen i jordbruksforhandlingene. Fra innspill fra lokallagene, budsjettnemdas arbeid, overlevering av krav, tilbud fra Staten, avgjørelsen om forhandlinger eller ikke og til utgangene derfra: Brudd eller forhandlinger.

Organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag sto for innføringen i jordbruksforhandlingene.

Her møter lokallagsleder i Tydal Bondelag (både i rollespillet og på ordentlig), Ola Morten Græsli (til høyre) Landbruksministeren. Landbruksministeren reiste jo rundt for å lytte til bøndene. Klar melding fra Tydal - ikke fjern tilskudd og ordninger som gjør det vanskelig å drive med sau og ku og annet landbruk i fjellbygda Tydal! Ola Morten Græsli møter deltagerne på Odelscampen. Han skal snakke om livet som bonde - muligheter og ansvar.

Utgangen på disse forhandlingene ble brudd! Og bonde- og småbrukarlaget fortvilte over at bondelaget gikk ut i brudd før dem, for det bruker å være omvendt!

Sør-Trøndelag Bondelag mener tilstrømmingen til disse samlingene må være et godt tegn på at Norge trenger bonden, og at vi forsatt må sikre forutsigbare og gode rammevilkår for bøndene som sikrer landets befolkning trygg og ren mat basert på norske ressurser.

Akkurat nå har vi 38 påmeldte deltagere til Odelscampen, og vi har plass til 12-15 deltagere til. Så tenker du på å være med - meld deg på på e-post: sor.trondelag@bondelaget.no med navn, adresse, alder, telefonnummer, om du vil overnatte og evt allergier før påske. Dvs absolutt siste frist for etternølere er onsdag 16. april. Velkommen:-)

Trykk på linja under så får du fram programmet for odelscampen :-)

Program Odelscamp 25.-26. april 2014

Kurset for nye og unge bønder var et samarbeid mellom Studieforbundet Næring og Samfunn Nordefjeldske, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og Bondelagene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Odelscampen er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag og Sør-Trøndelag Bondelag med tilskudd fra Fylkesmannens Bygdeutviklingsmidler og Sør-Trøndelag Fylkeskommunes rekrutterings- og kompetanse-milder.

Tvillingfødselen er et samarbeid mellom Eli Birgitte Singstad og Nils Christian Raastad :-)

Sør-Trøndelag Bondelag gratulerer så mye og selvfølgelig skal de to små herremennene utstyres med hver sin bonde-body!