Ja, Norge trenger bonden - og her strømmer det folk til Odelscampen!

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

På kurset for nye og unge bønder i slutten av januar deltok 54 nye bønder, og jammen går det mot samme deltagertall på Odelscampen i Trondheim 25.-26. april! Dette tegner godt for rekrutteringen til landbruket, og når vårt eget styremedlem Eli Birgitte Singstad slår til med å føde tvillinger er vi ved godt mot.

Vi er i oppkjøringa til jordbruksforhandlingene som er litt mer spennende i år ettersom det er første gang Landbruksministeren er fra Frp. På kurset for nye og unge bønder i januar fikk deltagerne en innføring i gangen i jordbruksforhandlingene. Fra innspill fra lokallagene, budsjettnemdas arbeid, overlevering av krav, tilbud fra Staten, avgjørelsen om forhandlinger eller ikke og til utgangene derfra: Brudd eller forhandlinger.

Organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag sto for innføringen i jordbruksforhandlingene.

Her møter lokallagsleder i Tydal Bondelag (både i rollespillet og på ordentlig), Ola Morten Græsli (til høyre) Landbruksministeren. Landbruksministeren reiste jo rundt for å lytte til bøndene. Klar melding fra Tydal - ikke fjern tilskudd og ordninger som gjør det vanskelig å drive med sau og ku og annet landbruk i fjellbygda Tydal! Ola Morten Græsli møter deltagerne på Odelscampen. Han skal snakke om livet som bonde - muligheter og ansvar.

Utgangen på disse forhandlingene ble brudd! Og bonde- og småbrukarlaget fortvilte over at bondelaget gikk ut i brudd før dem, for det bruker å være omvendt!

Sør-Trøndelag Bondelag mener tilstrømmingen til disse samlingene må være et godt tegn på at Norge trenger bonden, og at vi forsatt må sikre forutsigbare og gode rammevilkår for bøndene som sikrer landets befolkning trygg og ren mat basert på norske ressurser.

Akkurat nå har vi 38 påmeldte deltagere til Odelscampen, og vi har plass til 12-15 deltagere til. Så tenker du på å være med - meld deg på på e-post: sor.trondelag@bondelaget.no med navn, adresse, alder, telefonnummer, om du vil overnatte og evt allergier før påske. Dvs absolutt siste frist for etternølere er onsdag 16. april. Velkommen:-)

Trykk på linja under så får du fram programmet for odelscampen :-)

Program Odelscamp 25.-26. april 2014

Kurset for nye og unge bønder var et samarbeid mellom Studieforbundet Næring og Samfunn Nordefjeldske, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og Bondelagene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Odelscampen er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag og Sør-Trøndelag Bondelag med tilskudd fra Fylkesmannens Bygdeutviklingsmidler og Sør-Trøndelag Fylkeskommunes rekrutterings- og kompetanse-milder.

Tvillingfødselen er et samarbeid mellom Eli Birgitte Singstad og Nils Christian Raastad :-)

Sør-Trøndelag Bondelag gratulerer så mye og selvfølgelig skal de to små herremennene utstyres med hver sin bonde-body!

 

 

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere