Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Sunnest, ekte og bærekraftig! Matfestivalen er i gang:-)

Trøndelag er best på fotball, best på ski, best på teknologi og seiler opp som best på lokalprodusert mat. Ja, og så er dere best på fest også! Gunnhild Stordalen åpnet årets Oi! Trøndersk Matfestival med alvorlige ord om helse og mat som medisin først, og så masse skryt til den trønderske lokalproduserte maten. Sunnest, ekte og bærekraftig! Der er dere gode i Trøndelag, og har enda mer å gå på for å få det fram og bli enda større, sa Stordalen

Småskala matproduksjon er best for helsa

Fylkesleder Lars Morten Rosmo skriver om dette i en artikkel i Aftenposten i dag. - En stor og viktig debatt om medisin, mat og helse har nådd Norge - innleder Lars Morten Rosmo artikkelen med og henviser til de medieoppslag som har vært i det siste om dyresykdommer, medisinbruk og mattrygghet.

Hvor lenge var Adam i Paradis?

Sør-Trøndelag Bondelag krever politisk avklaring på om Krokann-dommen skal gjelde for flere eller ikke når det gjelder erstatningssaker tap av husdyr til rovvilt i 2013. Dette sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, og ansvarlig for rovdyrsaker i fylkesttyret til Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym.

Blir stadig mer rasjonell

Svineprodusent Jon Olav Helbostad (41) er stadig på jakt etter måter å gjøre driften mer rasjonell på.

Fiskeprotein fra landbruk

I sin tvilsomme retorikk om matproduksjon (Kronikk i Adressa 14. juli) glemte kommunikasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond Hans Petter Næs å nevne at det i fiskefôr brukes en økende andel vegetabilske råvarer fra land.

Best på grovfôr!

Prosjektet har gitt over 140 bønder ny kunnskap om sin gård og sin produksjon. Jeg er overbevist om at de midlene som har vært investert i prosjektet påsikt vil gi de 140 som deltok muligheten til å hente ut verdier tilsvarende mange ganger det beløpet, sier Karl Erik Sørensen som har vært Sør-Trøndelag Bondelag sin representant i styringsgruppa for prosjektet "Best på grovfôr".

Jordbruksavtalen 2014-2015

- Etter behandling i Stortinget og avtalen mellom regjeringen og V/Krf vel i havn er nå endelig Jordbruksavtalen 2014 - 2015 klar - sier org sjef Jon Gisle Vikan - såkalt Teknisk Jordbruksavtale 2014 - 2015 ble denne uke lagt ut på Landbruks- og Matdepartementet sine hjemmesider. -

Ingen LA-MRSA smitte på trøndersk svin

Nesten 1000 norske svinebesetningar er i vår testet av Mattilsynet for antibiotikaresistente gule stafylokokkar (LA-MRSA). Det ble ikke funnet smitte i trønderske besetninger og det ble funnet smitte i bare en av svinebesetningene. - Dette er svært gledelig - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar.

Våre samarbeidspartnere