Ca 12000 mennesker arbeider med og i tilknytning til matproduksjon i Trøndelag. Av disse arbeider rundt 4000 i matindustrien hvor råvarer fra bonden videreforedles til ferdig vare. Det er viktig å flagge 1. mai for å markere den viktige jobben arbeiderne gjør også for bonden, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN, har de siste årene vært en av våre viktigste alliansepartnere. På kampanjedagen vår 10. april ble dette viktige samarbeidet markert ved å utnevne alle ansatte ved Nortura sitt anlegg på Malvik til bondevenner.Alle i næringa, både bonden som produsent av råvare, de som transporterer og de som videreforedler og selger må stå sammen om matproduksjon i Norge. Verdens befolkning øker, klimaet endrer seg, matjord er en knapp og ikke fornybar ressurs. Vi må stå sammen for å sikre en framtidsretta og bærekraftig norsk matproduksjon basert på landbruksråvarer produsert i hele landet, sier Lars Morten Rosmo.Så opp med flagget også 1. mai, og selvfølgelig kan dere fortsatt sette fram potetene til groing som har vært fast gjøremål denne dagen i alle fall oppi fjellbygdene :-)