Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Østerrikes Inn på Tunet

1.-3. oktober i år var en kjekk gjeng Inn på Tunet-tilbydere, byråkrater fra ulike avdelinger hos Fylkesmannen, Matmerk, Livsglede-generalen og Bondelaget fra Troms, Sør-Trøndelag og Oslo/Akershus i Østerrike og tok Green Care der i nærmere øyesyn.

Hvor lenge kan en holde liv i en sauebonde?

De aller fleste sauebønder har hørt om Ola Krokann. Det var han som gikk rettens vei med hjelp fra Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit da han ikke fikk full erstatning for tap av dyr til rovdyr før rovdyrforliket ble vedtatt i 2011. Krokann vant til slutt fram, og med det så alle for seg avklaringer i sakene til alle andre tilsvarende saker. Men så enkelt ble det ikke. Oppdalsbonden Eivind Såstad Mjøen er en av dem som fortsatt kjemper for å få full erstatning for tap av sau og lam i 2011 og 2012.

Årsmøtetid hos de lokale bondelagene:-)

Oktober er en travel tid i de lokale bondelagene. Da gjennomføres årsmøtene. Og planer for det neste året legges. Nå begynner "maset" om å tørre å spørre å virke. Flere lokallag har hatt verving som tema på sine årsmøter. Fylkesleder Lars Morten Rosmo besøkte årsmøtet til Leinstrand og Tiller Landbrukslag.

Når parter møtes kan det komme mange til gode!

Sauebonde Marianne Dolpen fikk ikke erstatning for alle dyrene hun søkte om i fjor. Og hun var ikke alene. Så da tok Sør-Trøndelag Bondelag initiativ til et dialogmøte mellom Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkemannens avdeling for landbruk og bygdutvikling, Oppdal Sau og Geit og Bondelaget. Fylkesmannens avdelinger oppfordret til å klage på vedtaket. Nå jubler Marianne Dolpen, for hun har fått saken sin behandlet på nytt, og denne gang får hun erstatning for et større antall dyr enn ved første gangs behandling.

Åpen pelsdyrgård

I helga var det åpen pelsdyrgård på 78 pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar Berg på Byneset var det godt oppmøte av store og små publikum som fikk omvisning av hele familien Berg.

Satser på å doble inntektene

Steinar Lium satser for fullt som kjøttprodusent. Nye investeringer skal sikre god inntekt i tiden som kommer.

Ung osen-bonde på Røroskonferansen

Fylkesmannen samler alle ansatte i sørtrøndersk landbruksforvaltning, samt annen landbruksforvaltning hos Fylkesmannen, Innovasjon Norge og Fylkeskommunen på en konferanse på Røros i dag og i morgen. Andreas Hansen Brandvold, en ung og nyetablert bonde fra Osen holdt et flott og engasjert innlegg i dag om å drive som ung bonde i et naturskjønt men grisgrendt strøk i bygde-Norge.

Ny kunnskap gjorde jobben artigere

Tormod Hoem (48) elsker å være kornbonde. Ny kunnskap gjorde jobben enda mer interessant.

Rådgiving lønner seg

En presentasjonsserie som synliggjør gevinsten i kroner og øre ved å benytte seg av rådgiverapparatet i landbruket for å ta strategiske valg for å øke lønnsomheten i drifta

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere