Arnt Tilset sitter i fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag. Han driver med storfekjøtt-produksjon på Fagerhaug på Oppdal. Tilset har lenge kjempet for gode kår for denne produksjonen for å få opp rekruttering og volum. Det blir kjempespennende å se hva jeg kan får gjort for både denne produksjonen og andre produksjoner som leder i Norges Bondelag, sier Tilset.

Innstillingen er noe omstridt, så det ventes et spennende valg under årsmøtet i Norges Bondelag som avholdes på Lillehammer 4.-5. juni.

Arnt Tilset: 909 15 401