Et krav for økt matproduksjon og klimavennlig landbruk

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

- Skal vi makte å produsere mer mat fra det lille av matjord vi har, må bonden finne det økonomisk interessant å bruke arbeidsdagen sin i fjøset og på jordet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet fra Norges Bondelag i årets jordbruksforhandlinger.

Fylkesleder Lars Morten Rosmo sier videre i sin kommentar.

- En hel verden bekymrer seg for mulighetene til å produsere nok mat.  Globale klimaendringer gir reduserte muligheter til å produsere mat. I de kommende årene vil det fødes milliarder med barn som skal mettes. Tørke over svære matjordområder i USA, Australia og Afrika vil gjøre det vanskelig å øke matproduksjonen nok til alle hver dag.  I folkerike land som Kina og India fører sterk velstandsutvikling til at folket endrer matvanene sine.  Fra en meny med ris som hovedrett til melk, kjøtt og brød, økes konkurransen om knappe matjordressurser.  Skal vi kunne mette framtidige generasjoner må all matjord verden over brukes til å produsere mat.  Det er hovedutfordringa ved årets jordbruksoppgjør her hjemme i Norge, å sørge for å øke produksjonen av mat fra norsk matjord.

Skal vi makte å produsere mer mat fra det lille av matjord vi har, må bonden finne det økonomisk interessant å bruke arbeidsdagen sin i fjøset og på jordet.  Da kan ikke bare den flateste og beste matjorda brukes til matproduksjon, da må all den matjorda vi disponerer dyrkes.  Det må være lønnsomt å produsere mat på den jorda som er både bratt og oppdelt i små teiger og på den flate, feite matjorda.

Landbruket har plikt til å forsyne alle i landet med sunn og trygg mat, uavhengig av hvor du bor og hvor mye du tjener.  Gjennom å finansiere deler av matproduksjonen med felleskapets midler, utjevner vi matprisen mellom fattig og rik.  Det aller meste av inntektene i norsk matproduksjon kommer fra markedet, det du og jeg betaler i butikken.  Den andre delen, som er tilskudd fra samfunnet, bidrar til å sikre matproduksjon på all matjorda vår og å gi alle forbrukere tilgang på sunn og trygg mat.

Inntektsnivået i norsk matproduksjon i dag er for lavt til sikre økt matproduksjon i framtida.  Skal de kunnskapsrike og dyktige unge velge å bruke dagen sin på å produsere mat, må bonden ha mulighet til ei inntekt som andre folk.  Gjennom et moderat men nødvendig krav om bedre inntektsmuligheter, vil landbruket trygge matproduksjonen for kommende generasjoner. -

Jordbrukets krav finner du her.

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere