Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Økonomisk støtte til kompetansetiltak

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) inviterer nå faglag og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

Jeg er rasende

- Jeg er rasende - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til NTB meldingen om bønders inntektsutvikling de siste årene, sendt ut av Finansdepartementet -Regjeringa har starta en "First House" kampanje mot norske bønder. Halve sannheter selges inn til media! -

De blå opp i røyk...

De fleste bondelagene i Sør-Trøndelag har vært i sving de siste dagene. En kjempeinnsats er gjort for å få gjennomført alle aksjonene! I Midtre-Gauldal har engasjementet vært stort. Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, er kjempefornøyd. Og han er særlig fornøyd med at det var så mange unge bønder som stilte opp på aksjonene. De vet at dette angår dem mer enn noen andre.

Mye støtte og positive tilbakemeldinger fra folket

En fornøyd fylkesleder Lars Morten Rosmo melder om mange positive henvendelser fra folk. Folk ringer og overbringer sine støtteerklæringer til norsk og trøndersk matproduksjon og aksjonene vi gjennomfører. Tidlig i denne morgenen startet eggblokade av anlegg i hele landet. Dette for å vise at norsk mat ikke er en selvfølge.

Økt traktortrafikk på Klett et resultat av nedlegging av husdyrproduksjon i distriktene?

Rundt klokka 15 i dag kan det oppstå køer og forsinkelser for trafikken langs E6 ut av Trondheim i sørgående retning. Dette er for å synliggjøre den dreiningen i husdyrproduksjonen som kan bli konsekvens ved gjennomføring av landbrukminister Listhaug sin landbrukspolitikk.

Norsk matproduksjon opp i røyk!?

Sent i går kveld ble det gjort klart for bålbrenning og vardebrenning langs E6. Vardetenning er en gammel måte å varsle om farer. Endringene som regjeringen legger opp til i sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, vil gi store endringer i norsk matproduksjon. Det Norge vi kjenner står i fare for å bli endret for alltid.

Tvunget til brudd av regjering uten forhandlingsvilje

Tilbudet fra regjeringa i årets jordbruksoppgjør bryter med Stortinget sitt vedtak om å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsutviklinga. Sør-Trøndelag Bondelag registrerer, med stor skuffelse, at regjeringa ikke har reell forhandlingsvilje i dette jordbruksoppgjøret. Den blåblå landbrukspolitikken vil gi forbrukerne dårligere matsikkerhet, mindre norskprodusert mat, langt færre bønder og gjengrodd kulturlandskap.

Listhaug tilbyr minus 20 mill kr til trønderske kornprodusenter

Tilbudet fra regjeringen i årets jordbruksforhandlinger betyr at tilskudd til kornproduksjon i Trøndelag reduseres med til sammen over 20 mill kr. - Dette vil ha store negative konsekvenser for kornproduksjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - redusert lønnsomhet vil gjøre det mindre interessant å drive med kornproduksjon og produksjonen vil bli redusert -

De store skal bli større - på bekostning av de mindre?

Dette er et regnestykke vi fortsatt vanskelig får til å gå opp. Jordressurser lar seg ikke flytte på. Åker og eng blir ikke større med mindre du kjøper opp eller leier hos naboen eller sprenger berg. Kjøper du opp naboen, er det bare en som blir større. Den andre faller bort. Mange leier allerede hos naboen. Både den nærmeste og flere bortenfor der. Med økende transportavstander blir stordriftsfordeler stordriftsulemper. Og bonden rekker rett og slett ikke over alt. Og på dette viset klarer vi ikke øke matproduksjonen i landet. Vi oppfordret kommunene i Sør-Trøndelag til å gi oss oversikt over de ulike produksjonene innen landbruket i sin kommune. Malvik kommune og Oppdal kommune var raskt ute med å gi oss sine tall.

Blå-blå ideologi i årets jordbruksforhandlinger

- Den blå-blå ideologien overskygger forbrukerinteressene og framtidig behov for mat - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til Sylvi Listhaug sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger - det tar ikke hensyn til behovet for mat i framtida og svekker inntektsmulighetene til bonden som skal produsere maten din.

Våre samarbeidspartnere