Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Skal bli bonde på heltid

Dina Arnø (21) har bestemt seg. Når hun er ferdigutdannet, skal hun bli gårdbruker.

4H-prosjektet tok av litt!

Søndag 31. august arrangeres Åpen Gård på Finnskjegga i Budalen. Det hele startet med at Adelina Storrø (fra Finnskjegga) og Emelie Storrø (fra nabogården Nystun) ville ha Åpen Gård som 4H-prosjekt. Sandra Broen ville også være med på dette. Så la de masse planer. Og en av dem var å spørre bondelaget:-)

Bondelaget på plass på Agrisjå

Bondelagets leder Lars Petter Bartnes møter landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til duell på Agrisjå i Stjørdal. Bondelaget stiller i år med egen stand på messa.

Oppstart av prosjekt "Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag"

Nortura i Sør-Trøndelag har sammen med Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satt i gang et fire-årig prosjekt for å få økt storfekjøttproduksjon i fylket.

Lite nydyrking i Sør-Trøndelag

Sammenlignet med mange andre fylker nydyrkes det relativt lite i Sør-Trøndelag. Siden 2005 er det dyrket ca. 7000 dekar ny jord i fylket, mens tallet for Nord-Trøndelag i samme periode er 17.000 dekar. Når det gjelder nedbygging av matjord ligger derimot Sør-Trøndelag på topp i landet.

Må bli mer profesjonelle

Olav Vasseljen (55) i Vikhammer er opptatt av å lære seg nye ting om jordbruket. Dette mener han er helt nødvendig for å drive optimalt.

Landbruk på Svalbard

For noen år siden, da de norske og russiske gruvesamfunnene var avhengige av båttransport i kontakten med omverden, var det aktivt landbruk både i Longyearbyen og de russiske samfunnene Pyramiden og Barentsburg. I Pyramiden var det et stort fjøs bygget i 1972 som huset kyr, svin, høns, sau og hester.

Sola skinner på Matfestivalens siste dag

Det er masse folk rundt torget i Trondheim, i gata der Matfestivalen holder til og ikke minst i salgsbodene til matprodusentene som deltar på Oi! Trøndersk Matfestival.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere