Nyheter fra Trøndelag Bondelag

God jul og godt nytt år!

God jul ønskes til alle. Foto: Steinar Johansen

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Kontoret er stengt, men vi kan nås også i julehelga.

Mentorordning for unge bønder

Mye å lære

Vil du som ny bonde eller bonde i en utviklingsfase ha en erfaren diskusjonspartner? Eller er du en erfaren bonde som kan tenke deg å dele din erfaring med andre?

Pelsdyr - en del av norsk landbruk

Pelsdyr er viktig distriktsnæring.

KRONIKK: Sterke krefter ønsker å avvikle pelsdyrhold i Norge. Derfor er det gledelig at regjeringen vil opprettholde ei bærekraftig pelsdyrnæring også i framtida.

Interpellasjon om jordvern

Interpellasjon om jordvern i Nord-Trøndelag fylkesting.

Egil Haugbjørg (V) reiste en interpellasjon om jordvern i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Se debatten her.

Forbereder seg på ett Trøndelag

Bondelaget forbereder seg på ett Trøndelag.

Nord- og Sør-Trøndelag blir ett fylke fra 2018. Det må også Bondelaget forholde seg til.

- Svekker distriktslandbruket

Landbruksmelding svekker distriktslandbruket

Den nye landbruksmeldinga vil svekke distriktslandbruket og mulighetene for å øke norsk matproduksjon. Det mener leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ny jordbruksmelding er et angrep på den norske jordbruksmodellen

lars

I denne jordbruksmeldinga foreslår regjeringa å fjerne ei rekke enkeltordninger som til sammen vil bidra til at distriktslandbruket svekkes kraftig, og bonden får større risiko og bønder mister innflytelse i verdikjeden - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo

BU-prisen til Traktorpikene

Traktorpikene vant BU-prisen

Traktorpikene i Grong fikk tirsdag Bygdeutviklingsprisen i Nord-Trøndelag.

Våre samarbeidspartnere