Sør-Trøndelag Bondelag valgte å legge årets Bondevennaksjon til Nortura sitt nye slakterianlegg i Malvik. Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med Nærings- og nyttelsesarbeiderforbundet (NNN avd 10 Sør-Trøndelag) og Malvik Bondelag. Og med velvillig innsats fra fabrikksjef Sondre Hallseth som stoppet fabrikken helt en stund for å få alle arbeiderne ut.

Sør-Trøndelag Bondelag og NNN avd 10 Sør-Trøndelag har i hatt flere møter i løpet av vinteren der felles utfordringer og problemstillinger knyttet til verdikjede mat er drøftet. Dette har resultert i et nærmere samarbeid mellom organisasjonene. I løpet av vinteren ble det laget et felles utspill i pressen, les her. Videre er det i forbindelse med dagens aksjon laget en felles brosjyre som ble delt ut til de nye bondevennene.

- Dere som nå er utnevnt til bondevenner er viktige brikker i verdikjede mat i Trøndelag - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo til de nye bondevennene - og framtida for næringsmiddelindustrien er nært knyttet opp mot bønders rammevilkår. Det er derfor at Sør-Trøndelag Bondelag og NNN avd 10 Sør-Trøndelag har startet et nærmere samarbeid og har sammen laget brosjyren som dere har fått. Det er viktig både for politikere og forbrukere å være klar over at matproduksjon i Trøndelag består av en hel verdikjede som samlet sett sysselsetter over 20.000 mennesker. Av dette utgjør foredling av mat ca. 4000 sysselsatte. Årets jordbruksforhandlinger handler derfor ikke bare om rammevilkårene for 40.000 bønder men også om 45.000 arbeidsplasser i tillegg i hele verdikjede matproduksjon og - foredling.-