170 bondevenner på Nortura Malvik

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

I dag ble 170 bondevenner utnevnt på Nortura sitt anlegg i Malvik - Dere gjør en viktig jobb i verdikjede mat - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo til de nye bondevennene - og samtidig er det viktig i disse tider foran jordbruksforhandlingene å markere skjebnefellesskapet mellom bønder og industriarbeidere -

Sør-Trøndelag Bondelag valgte å legge årets Bondevennaksjon til Nortura sitt nye slakterianlegg i Malvik. Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med Nærings- og nyttelsesarbeiderforbundet (NNN avd 10 Sør-Trøndelag) og Malvik Bondelag. Og med velvillig innsats fra fabrikksjef Sondre Hallseth som stoppet fabrikken helt en stund for å få alle arbeiderne ut.

Sør-Trøndelag Bondelag og NNN avd 10 Sør-Trøndelag har i hatt flere møter i løpet av vinteren der felles utfordringer og problemstillinger knyttet til verdikjede mat er drøftet. Dette har resultert i et nærmere samarbeid mellom organisasjonene. I løpet av vinteren ble det laget et felles utspill i pressen, les her. Videre er det i forbindelse med dagens aksjon laget en felles brosjyre som ble delt ut til de nye bondevennene.

- Dere som nå er utnevnt til bondevenner er viktige brikker i verdikjede mat i Trøndelag - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo til de nye bondevennene - og framtida for næringsmiddelindustrien er nært knyttet opp mot bønders rammevilkår. Det er derfor at Sør-Trøndelag Bondelag og NNN avd 10 Sør-Trøndelag har startet et nærmere samarbeid og har sammen laget brosjyren som dere har fått. Det er viktig både for politikere og forbrukere å være klar over at matproduksjon i Trøndelag består av en hel verdikjede som samlet sett sysselsetter over 20.000 mennesker. Av dette utgjør foredling av mat ca. 4000 sysselsatte. Årets jordbruksforhandlinger handler derfor ikke bare om rammevilkårene for 40.000 bønder men også om 45.000 arbeidsplasser i tillegg i hele verdikjede matproduksjon og - foredling.-

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere