Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Samråd mellom bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Torsdag 27. februar samles bondelagene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag til felles samrådingsmøte med Arbeiderpartiet. Da møtes tillitsvalgte fra alle fylkene for å diskutere erfaringer, utfordringer og muligheter for samarbeid.

Aksjon mot godsterminal på dyrkajord

Aksjonister fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget møtte statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet da han besiktiget området som er lansert for godsterminal på Søberg. Regjeringen har som mål å ta en beslutning om godsterminal før påske.

Økt satsing på landbruk og matproduksjon

Årsmøtet Krf i Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt en uttalelse om landbruk og utfordrer regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene V og KrF til å legge fram tiltak som sikrer fortsatt gode og stabile rammevilkår for landbruksnæringen. Dette er en uttalelse fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, er veldig fornøyd med.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere