Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Avkortinger i rovdyrerstatninger

Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, har mottatt henvendelser fra flere medlemmer i Oppdal og Rennebu vedrørende erstatningsoppgjørene de nettopp har fått for småfe tapt til fredet rovvilt.

Når stormen har herjet

Mange bønder og andre har denne førjulsvinteren flere ganger opplevd at stormene har herjet. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap så raskt som mulig når du oppdager en skade, er rådet fra Pål Rune Eklo i Gjensidige Forsikring.

Arealplan Trondheim

Avgjørelsen om over 1000 dekar god matjord skal bygges ned i Trondheim ligger nå hos kommunalminister Jan Tore Sanner i KRD. Fylkesleder Lars Morten Rosmo har sendt brev til statsråden med oppfordring om å avslå søknaden om omdisponering under henvisning til forslaget fra Venstre i Stortinget om først å utarbeide en nasjonal jordvernstrategi. Rosmo skriver følgende til statsråden:

God inntektsutvikling i 2012

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) sendte onsdag ut en pressemelding om ei stor inntektsøkning i 2012 på over 60.000 kr for trønderske bønder. - Inntektsutviklingen er positiv men gir et noe feil bilde over den langsiktige utviklingen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar - det riktige bildet er at bondeinntekten har økt med 80.000 kr de siste 5 år, eller i gjennomsnitt ca. 16.000 kr pr år.

Landbrukets Kulturlandskapspris 2013

Årets kulturlandsskapspris går til gårdsbruket Nord Solem i Soknedal, og landbruksdirektør Tore Bjørkli deler ut prisen i ettermiddag i forbindelse med kommunestyremøtet i Midtre-Gauldal.

Sammenslåing av Rissa og Stadsbygd Bondelag

Det arrangeres stiftelsesmøte for sammenslåing av Rissa bondelag og Stadsbygd bondelag på Rissa hotell den 16/12-2013 kl. 19.30. Se saklisten nedenfor.

Snøscooter-anarki

-Forsøksordningen som regjeringen ønsker å gjennomføre der alle kommuner som søker om det får lov til å delta, åpner for det glade anarki - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar - forsøksordningen kan blant annet overkjøre grunneiere og skogeiere som ikke ønsker snøscootertrafikk over sin eiendom -

En stor takk til alle som deltok på jordvernaksjonen.

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, takker initiativtakerne og alle som deltok i forbindelse med jordvernaksjonen i går. Det ble en vellykket aksjon.

Matjord er uerstattelig!

Flere organisasjoner og politiske partier aksjonerte sammen med Natur og Ungdom og Bondelaget i morgentimene i dag. Det ble slått fakkelring om noe av den beste matjorda vi har i Trøndelag som en protest på at regjeringa har åpnet for at disse områdene kan bygges ned.

Raner kommende generasjoner!

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag uttaler at Landbruksminister Sylvi Listhaug og bystyret i Trondheim fraraner kommende generasjoner muligheten til å dyrke sin egen mat

Engasjert ledermøte møtte statssekretær på Ørland

22 av 36 lokallag var representert på årets ledermøte i Sør-Trøndelag Bondelag. Første dag på Ørland var viet ny landbrukspolitikk, statssekretærbesøk og Ørland Kampflybase.

Årets unge bonde er fra Rennebu

Terje Uv (34) fra Rennebu ble på landbruksmessa Bedre Landbruk i helga kåret til årets unge bonde blant over 200 forelåtte unge bønder og 5 finalister. - Vinneren av Årets unge bonde 2013 er et sunt forbilde med et sterkt engasjement for norsk landbruk- sier juryen blant annet i sin begrunnelse.

Full seier til Ola Krokan og beitenæringa!

Det ble full seier til Ola Krokan og Beitenæring i dommen som nettopp er falt i Lagmannsretten. Staten hadde anket saken i fra Tingretten som også ble vunnet av Ola Krokan. Norges Bondelag, Bonde og Småbrukarlaget og Norsk sau og Geit har vært medhjelpere for Krokan i saken. Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, er veldig fornøyd med dommen.

Årsmøte og 90 årsjubiluem Ørland Bondelag

Tirsdag 5. november avholdt Ørland Bondelag årsmøte, samtidig som lagets 90 års jubileum ble feiret. Fylkesleder Lars Morten Rosmo var til stede og gratulerte fra fylkeslaget. Arne Hernes ble på møtet gjenvalgt som leder for ett år. Over 30 medlemmer møtte opp

Kvinner Kan ... Kjærlighet til ga oss go-følelse!

Det var den dagen Bjarne Brøndbo fikk utdelt sosiale antenner og at regn kan være noe annet enn møkkavær bare en tenker andre ord og tanker. Og vi fikk tårer i øyekroken av turen til Nederland.

Enormt behov for rekruttering til grønn utdanning - Trøndelag setter rekruttering på dagsorden!

Prosjektene Kompetanseløft Trøndersk landbruk og Velg skog Trøndelag har gått sammen om å arrangere fagdager som skal sette søkelys på mulighetene ved grønn utdanning. De fremmøtte til fagdagen fikk et innblikk i næringas behov, og mulighetene ved å velge grønn utdanning fra interesseorganisasjonene i landbruket.

Kompetansebygging avgjørende for fremtidens bønder

Hvordan får vi tak i de beste hodene til å jobbe i landbruket, hvordan ruster vi oss mot konkurrerende rådgivning fra utlandet, hvordan sikrer vi rekruttering til de ulike stillingene vi har behov for i landbruket i fremtiden?

Lansering av tipshefte om lokal aktivitet for å nå økt matproduksjon

Møteplasser og erfaringsutveksling – viktig for samhold og aktivitet og økt matproduksjon. Vi skal ikke undervurdere viktigheten med sosiale møteplasser for landbruksnæringa. Kompetanseløft Trøndersk landbruks lanserer nå et tipshefte som skal være til inspirasjon for lokal aktivitet.

Første Kompetansekafe i Sør Trøndelag arrangeres 8.november

8. november er det duket for ny kopmetansekafe. Den første i rekken i Sør-Trøndelag. Sted for dagen er Skjetlein grønt kompetansesenter. Kl. 10-12.00. obs: påmelding: arve.lian@stfk.no Vel møtt!

Bygdadagen i Soknedal er fortsatt stor

Årets Bygdadag trakk godt over 1000 mennesker og er den absolutt største handelsdagen i Soknedal i året. Bygdadagen er en videreutvikling av "Saueutstillinga i Soknedal" som ble dratt i gang i 1934. Bondelaget og sau- og geit trekker i trådene med god hjelp fra den lokale handelsstand.

En gammeldags landbrukspolitikk som verden ellers forlater

- Vi får ei mørkeblå regjering med en politikk som motarbeider målet om økt matproduksjon på norske ressurser og økte inntektsmuligheter i matproduksjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til regjeringserklæringen som den blå-blå regjeringen kom med i kveld.

Et tragisk taktskifte mot jordvernet

Dette er en tragisk dag for jordvernet, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, kommuneplanen i Trondheim vil innebære nedbygging av nærmere 2000 dekar god matjord.

Stortingsrepresentant Håbrekke vil ta opp ørlandsbøndenes situasjon med landbruksministeren og forsvarsministeren.

Dette melder nettavisa til Fosnafolket etter at Stortingsrepresentanten har vært på gårdsbesøk hos ERA Samdrift på Ørlandet. Landbruket i Ørland står ovenfor store utfordringer i forbindelse med utbygginga av ny kampflybase,

Skikkelig tungt, altså!

Oi! Trøndersk Matfestival gikk av stabelen 1. - 3. august. I år stilte Klæbu Bondelag opp for å fortelle hva korn brukes til og hvor viktig det er å ta vare på matjorda slik at vi kan dyrke korn.

Elevene lærer seg å arbeide, og det er viktig!

Dette uttalte rektor ved Øya videregående skole/naturbruksskole Hallgeir Solberg i dag da fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag besøkte skolen. Lars Morten Rosmo er veldig enig i uttalelsen.

Biskop Tor Singsaas Bondevenn i Osen

Under bispevisitasen i Roan og Osen 22.-26. mai var en frivillighetskveld en del av arrangementene. Lag og organisasjoner i bygda var med. Osen Bondelag utnevnte Biskop Tor Singsaas til Bondevenn sammen med prest Atle Ølstørn og prost Brita Hardeberg.

Travbane i Klæbu sparer mye dyrka jord!

I dag kom innstillinga til styringsgruppa for Nye Leangen. Organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag er veldig fornøyd med innstillinga om å legge det nye travanlegget til Tulluan i Klæbu. Dette alternativet går ikke ut over dyrebar dyrka jord, og leder i styringsgruppa, Trond Rønningen, fortjener også utnevnelsen bondevenn sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan. Og dermed gikk turen til Moholt og Block Watne for å treffe Rønningen. Han ble veldig overrasket over og glad for å bli bondevenn.

En soleklar bondevenn!

"E d nånn æ unne litt ekstra peng i pongen, så e det bøndern" hørte alle som var tidlig oppe og hørte på NRK Trøndelags morgensending med Morten Karlsen i dag. "Æ betale gjerne 2-3 krona ekstra for brødet og melka, for bøndern e viktig. Dem produsere maten vår. Og æ e ikke fra gård, sjøl om mang trur det". Så da heiv vi oss rundt og kjørte til Tyholt. Og hadde vi kjørt litt kjappere, så hadde vi rukket å utnevne Morten Karlsen til bondevenn før han rundet av morgensendinga.

Satser på norsk mat!

Regjeringa valgte, etter litt nøling, å satse på norsk matproduksjon. Årets jordbruksavtale gir mulighet til å øke produksjonen av norsk mat. For oss som skal produsere maten blir den økonomiske situasjonen bedre, slik at vi kan rekruttere dyktig ungdom inn i næringa, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo etter at det nå er kjent at partene i jordbruksforhandlingene har inngått avtale.

Partene holder pressekonferanse kl 15

Fylkesleder Lars Morten Rosmo kommenterer på Sør-Trøndelag Bondelags Facebook-side.

God vår folkens!

Da er endelig våren kommet og en hektisk tid hersker over det ganske bondeland. Nestleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Arnt Tilset, har i sene kveldstimer 14. mai sendt oss noen betraktninger etter en lang dag i traktorsetet.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Avtale eller regjeringskrise!

Årets krav fra jordbruksorganisasjonene er svært moderat, og inneholder nødvendige tiltak for å kunne øke produksjonen av norsk mat. Dette er et krav der vi ikke kan gi mye for å få til en avtale. Norske bønder ligger inntektsmessig langt etter andre yrkesgrupper i samfunnet. Dette er en situasjon som ikke vil fortsette. Enten får vi inntektsmuligheter på linje med andre, eller norsk matproduksjon vil bli betydelig redusert. Dette sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, i en pressemelding.

Pelsdyrnæringa må overleve

Fylkesleder Lars Morten Rosmo er rimelig klar etter vedtaket på landsmøtet i Arbeiderpartiet, der flertallet foreslår en styrt avvikling av pelsdyrnæringa - Jeg registrerer at det er stor dissens i Arbeiderpartiet i denne saken - sier Rosmo - og jeg setter stor pris på den jobben som trønderske representanter har gjort på landsmøtet for å forsvare ei utsatt næring -

Lav timeinntekt i jordbruket

Tallene fra Budsjettnemnda for Jordbruket (BFJ) viser at det forsatt er svært lave inntekter i jordbruket. Gjennonsnittlig timeinntekt inklusive verdi av leid arbeid og egenkapital var 127 kr pr time siste regnskapsår (2011) og er forventet å stige til ca. 140 kr pr time i 2013, ca halvparten av en vanlig timelønn i Norge.

Matpakkeproduksjon til aksjonsdagen!

Fikk du en av de gode, saftige brødskivene av oss onsdag 10. april? De ble laget på Camphill Rotvoll. Vi hadde det kult, sier leder for bakeriet der ute, Anna Linde.

Vellykket matpakke-kampanje på Torvet i Trondheim 10. april

Ja til norsk matproduksjon! var hovedbudskapet vårt på denne felles kampanjedagen for hele landet. 500 matpakker, skolemelk og knaskerøtter merket "Kjærlighet til norsk mat" ble delt ut til publikum og inviterte bondevenner. Også Olav Tryggvason ble utnevnt til bondevenn fordi han grunnla Trondheim der det nå bor mye folk. Og folk må ha mat.

Nye Bondevenner utnevnt

Sør-Trøndelag Bondelag hadde møte med SV i ettermiddag, der stortingsrepresentant Snorre Valen og vararepresentant til Stortinget Aud Herbjørg Kvalvik ble utnevnt til Bondevenner at styret i Sør-Trøndelag Bondelag. - Både Snorre og Aud har gjort en innstats for landbruket på her sine områder - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - Aud har gjort seg særlig bemerket for sin innsats for jordvernet i sin hjemkommune, Melhus. Snorre Valen er vår kanal i SV inn mot Stortinget og regjering og er alltif villig til å ta imot innspill fra oss. -

Det er 11 melkeroboter i Orkdal nå!

Dette melder leder i Orkdal Bondelag, Lars Ole Bjørnbet. Samtidig melder han at melkeproduksjonen i kommunen synker og det er ikke fullt så gledelig. Det samme gjelder produksjonen av korn og gris. Men vi har hatt møte med politikerne i kommunen der vi fikk markert hvor betydningsfulle bøndene er sammen med landbruksrelatert industri og matbutikker.

Mange bondevenner i Hemne

Hemne Bondelag var onsdag 3. april rundt om for å utnevne Bondevenner. Ordfører Ståle Vaag, Felleskjøpet og jordbrukssjefen har fått tildelt tittelen, melder Knut Johan Singstad fra Hemne Bondelag.

Gårdbrukere på datakurs i Midtre-Gauldal

Det er besparelser i tid å hente på bruk av pc som administrativt verktøy og kommunikasjonsmiddel. I Midtre-Gauldal er det i vinter gjennomført to fullbooka kurs i regi av Gauldal Ressurs og bondelagene i kommunen. Det ble bevilget VOX-midler til kursene, og nå er det bevilget midler til å gjennomføre enda et kurs til høsten, melder Frank Røym fra Soknedal.

From gentlemen to half gentlemen

18. oktober besøkte 41 sørtrønderske bønder storfekjøttprodusent John Bell i England. Dette var et av gårdsbesøkene som sto på programmet i forbindelse med studieturen Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte i 2012. Her får dere en liten smakebit på rapporten fra turen

Bondevenner i Skaun kommune

Skaun Bondelag tok turen til Rådhuset 21. mars og utnevnte ordføreren, rådmannen og landbruksforvaltninga til Bondevenner. Og benyttet samtidig anledningen til å informere om hva som skjer i bondelaget lokalt og sentralt.

Jordvern står politiske bondevenner for i Trondheim

I forbindelse med behandling av kommuneplanens arealdel 2012-2024 i Trondheim bystyre, torsdag 21. mars, ble 5 av de politiske partiene utnevnt til BONDEVENN av bondelagene i Trondheim.

Årsmøtet utnevnte Landbruksdirektøren til BONDEVENN

Sør-Trøndelag Bondelag åpnet Bondevenn-kampanjen med å utnevne Landbruksdirektør Tore Bjørkli som Bondevenn. Landbruksdirektøren var invitert til Årsmøtet 14. mars for å si noe om hvor og hvordan økt trøndersk matproduksjon kan skje. Landbruksdirektøren fikk Bondevenn-utmerkelsen for det gode arbeidet han gjør for næringa og måten han formidler stolthet til bonden og næringa på.

Staten anker Krokann-dommen

Jeg er ikke overrasket over at saken blir anket, sier styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym fra Soknedal. Staten ser ut til å velge å benytte rå kraft og sine store ressurser, til å prøve å kjøre over den vanlige mann i distriktene. I tillegg til denne saken viser jeg til saken om gjerdehold lang Dovrebanen og saken om vedlikehold av seterveien til Finntjønna i Budal.

Stolte bønder

I dag har Bondelagsdelegasjonen vært ute og besøkt bønder i Mvepa-området. ca. en times kjøretur øst for hovedstaden Lilongwe. - Det som slår meg etter dette besøkert - sier styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner - er hvor stolte bøndene vi besøkte er av gården sine og de avlingene de har oppnådd ved hjelp av forbedrete agronomiske metoder -

Tett program for Bondelagsdelegasjonen

I morgen, mandag 4 mars, starter et tett program for delegasjonen fra Bondelaget i Malawi. - Mandag er satt av til å ha møter med Utviklingsfondet og den norske ambassaden, samt bondeorganisasjonen NASFAM - sier Jon Gisle Vikan - og det skal bl spennende å få en innføring i en del problemstillinger omkring landbruksutvikling og bistand -

Regntid i Malawi

- Det er nå regntid og midt i vekstsesongen for mais og de fleste andre jordbruksvekstene her i Malawi sør for ekvator - sier org sjef Jon Gisle Vikan som er på en studietur i landet for Norges Bondelag. Gruppen fra Bondelaget består av Einar Frogner fra styret i Norges Bondelag, Astrid Solberg og Solveig Skogs fra administrasjonen.

"Tørre å spørre" - hvordan? Kurs for verveansvarlige med Elin Røed fra Norges Bondelag.

Sør-Trøndelag Bondelag har kurs for verveansvarlige i lokallagene tirsdag 26. februar. Alle lokallagene oppfordres til å stille med en person på dette kurset, som holdes på Hotell Augustin i Trondheim mellom fjøstidene ;-) PÅMELDINGSFRIST SENEST 15. FEBRUAR.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere