Varierende inntektsutvikling

Av Jon Gisle Vikan,
  • Tips en venn om denne siden

Grunnlagstallene foran jordbruksforhandlingene 2014 ble i går klare fra Budsjettnemnda for jordbruket. -Tallene viser en brukbar inntektsutvikling for melkebruk og bruk med sau - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - men for egg, svin og korn er tallene mye dårligere og viser en klar inntektsnedgang. Dette skyldes i hovedsak lave priser grunnet ubalanse i markedet samt sviktende kornavlinger -

Tallene viser at trøndersk melkeproduksjon har en inntektsutvikling ca. 15.000 kr pr år i perioden 2012 - 2014 og ligger i dag på nivå under melkeproduksjon i Nord-Norge og Rogaland, men over andre landsdeler. Økologiske melkeprodusenter og samdriftsbønder ligger en del over andre melkeprodusenter i inntektsnivå.

  - Inntektsutviklingen samlet sett ligger under det som ble forutsatt i siste   jordbruksoppgjør - peker Lars Morten Rosmo på i en kommentar - noe som for en stor del skyldes høyere arbeidsforbruk enn forutsatt. Det er mange som ved utvidelse av brukene ikke greier å ta ut stordriftsfordeler. Fylket vårt ser slik geografisk ut at det er grenser hvor store brukene kan bli før en tvert i mot ser stordriftsulemper i stedet for stordriftsfordeler. Denne utviklingen er ut til å fortsette og kan føre til en noe lavere produktivitetsvekst i landbruket i fylket enn tidligere antatt -

- Inntektsnivået i landbruket ligger fortsatt svært lavt i forhold til andre grupper i samfunnet - sier Rosmo - en vanlig trøndersk melkebonde som jobber heltid på gården tjener bare i overkant av 330.000 kr i året pr årsverk. Dette ligger langt under andre vanlige inntekter og er en av hovedårsakene til manglende rekruttering og den hurtige avvikling av bruk som vi ser. Jeg ser fram til at regjeringen tar noen hovedgrep for å øke inntektsnivået i jordbruket i årets jordbruksforhandlinger -

 

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere