Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Verdiskapning på nesten 4 milliarder fra primærproduksjonen i Trøndersk landbruk

Rundt 6500 trøndere har landbruk som sin hovedinntektskilde, og landbruket sysselsetter totalt ca 18 500 personer i fylket. Det utgjør 8,3 % av personer i ordinært arbeid i Trøndelag.

God jul fra Sør-Trøndelag Bondelag

Jon Fredrik Skauge i skinnlua

Snart skal julefreden senke seg over bygd og by i Sør-Trøndelag. Det har vært en hektisk høst i bondelaget, og noe av dette kan du lese om her. Beredskap for bonden og hverandre tenker vi også på.

Kormøter i Trøndelag.

Stubbåker

Trøndersk Kornutvalg arrangerer fagmøte for kornprodusenter i Trøndelag på Overhalla Hotell 13. desember (kveld), Kommunestyresalen Verdal torsdag 14 desember (dag) og torsdag 14. desember (kveld).

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

Kari Åker

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Svak inntektsvekst for jordbruket i 2016

Østre Toten

Veksten i jordbruksinntektene bremser kraftig opp og økte kun med 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016. Dette viser ferske tall fra NIBIO.

Dramatisk for kyllingproduksjonen

Hvor blir Trøndelags kyllingslakteri lokalisert i framtida?

I disse dager tas avgjørelsen om hvor kyllingslakteriet i Trøndelag skal ligge. Valget mellom Orkdal og Malvik kan ha stor betydning for landbruket i regionen.

Vellykket ledersamling i Namsos

Grupperarbeid med fylkesstyret og lokallagsledere

Årets ledersamling hadde godt oppmøte, med deltakelse fra nær samtlige lokallagsledere. Gode innlegg og energisk gruppearbeid preget dagen.

Adspredelse fra kreaturene:-)

Kari Åker, John Øystein Gjønnes, Frank Røym og nyvalgt lokallagsleder Eivind Kvakland med sjekken

Landbrukslaget Nord feiret sine 100 år fredag 10. november med en flott jubileumsfest der yngste deltager var 2 måneder og eldste deltager var 85 år.

Våre samarbeidspartnere