Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Verdiskapning på nesten 4 milliarder fra primærproduksjonen i Trøndersk landbruk

Rundt 6500 trøndere har landbruk som sin hovedinntektskilde, og landbruket sysselsetter totalt ca 18 500 personer i fylket. Det utgjør 8,3 % av personer i ordinært arbeid i Trøndelag.

God jul fra Sør-Trøndelag Bondelag

Jon Fredrik Skauge i skinnlua

Snart skal julefreden senke seg over bygd og by i Sør-Trøndelag. Det har vært en hektisk høst i bondelaget, og noe av dette kan du lese om her. Beredskap for bonden og hverandre tenker vi også på.

Kormøter i Trøndelag.

Stubbåker

Trøndersk Kornutvalg arrangerer fagmøte for kornprodusenter i Trøndelag på Overhalla Hotell 13. desember (kveld), Kommunestyresalen Verdal torsdag 14 desember (dag) og torsdag 14. desember (kveld).

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

Kari Åker

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Svak inntektsvekst for jordbruket i 2016

Østre Toten

Veksten i jordbruksinntektene bremser kraftig opp og økte kun med 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016. Dette viser ferske tall fra NIBIO.

Dramatisk for kyllingproduksjonen

Hvor blir Trøndelags kyllingslakteri lokalisert i framtida?

I disse dager tas avgjørelsen om hvor kyllingslakteriet i Trøndelag skal ligge. Valget mellom Orkdal og Malvik kan ha stor betydning for landbruket i regionen.

Vellykket ledersamling i Namsos

Grupperarbeid med fylkesstyret og lokallagsledere

Årets ledersamling hadde godt oppmøte, med deltakelse fra nær samtlige lokallagsledere. Gode innlegg og energisk gruppearbeid preget dagen.

Adspredelse fra kreaturene:-)

Kari Åker, John Øystein Gjønnes, Frank Røym og nyvalgt lokallagsleder Eivind Kvakland med sjekken

Landbrukslaget Nord feiret sine 100 år fredag 10. november med en flott jubileumsfest der yngste deltager var 2 måneder og eldste deltager var 85 år.

Bråstopp i ulvejakta?

Sauer i Oppdalsfjella Foto Anita Schie Bjerkaas

WWF har gått til søksmål mot staten med krav om ny ulveforvaltning. Det kan gi en bråstopp i ulvejakta og store konsekvenser for beitenæringa, sier fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag.

Fylkessammenslåing betyr nye produsentnummer

Kalv i graset

Ikke bestill flere øremerker enn det er behov for i 2017. Fra 1. januar 2018 er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ett fylke. Trøndelag. Det betyr nye produsentnummer fordi fylket og noen av kommunene får nye fylkes- og kommunenummer.

Inspirasjon, glede og latter med Kvinner Kan!

Anne Huitfeldt, Laila Lochert, Sigmund Kveli, Live Skinnes og Kari Åker sitter på scenekanten

Mangt å drive med, mangt å oppleve - årets Kvinner Kan - være i vinden! gikk av stabelen lørdag 28. oktober på Scandic Lerkendal, Trondheim.

HUNT Én helse: Er det sammenheng mellom dyrs og menneskers helse?

HUNT Én helse forsker på sammenheng mellom dyrs og menneskers helse

HUNT Én helse er et tilleggsprosjekt til HUNT4 rettet mot fylkets dyreeiere. Dersom du har hund, hest, storfe, småfe eller gris, besitter du viktig informasjon for forskning og helse!

Ingen erstatning etter utvidelse av Rinnleiret naturreservat

Utvidelse av Rinnleiret Naturreservat gir null i erstatning til grunneiere

Gårdbruker Endre Martin Skjetnemark og fem grunneiere med han får ingen erstatning etter vedtaket i Frostating Lagmannsrett. Nord-Trøndelag Bondelag følger saken og mener dommen er bekymringsverdig.

Ny rekord for Åpen Gård i Melhus!

Barn maler hvetemel på små kornkverner

Publikum strømmet til Øya vgs og Åpen Gård i finværet den nest siste lørdagen i september. Rundt 5000 var innom, melder arrangørene!

Bondens helse og dyras velferd = suksesseminar!

Bondens helse

Dagens seminar samlet en mengde viktige aktører relevant for bondens - og dyras - helse og sikkerhet. Forskning, helsevesen, kommuner og organisasjoner påpeker at samarbeid er det optimale!

Bondelagene i Midt-Norge enige om rovviltforvaltninga

Vi trenger sau og beitebruk i utmarka vår

- Beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet, sier bondelagsstyrene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Styrene er samstemt i sitt innspill til revidert forvaltningsplan for rovvilt.

Bondens helse - fakta og konsekvenser

.

Forskningsdagene er rullet i gang på Nord Universitet, og som en del av programmet er Nord-Trøndelag Bondelag med og setter fokus på bondens helse.

Innholdsrik Åpen Gård i Meldal

Barn leier små kalver i grime

Mye folk og god stemning, melder Kristine Ek Brattset, fra Åpen Gård i Meldal. Et av høydepunkta var kalvemønstring med en konferansier med godt humør og ku-kostyme:-)

ØKOUKA 2017

ØkoUka Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag er stor på økologisk matproduksjon på landsbasis, og Trøndelag ønsker å bli enda større i framtiden. ØKOUKA retter lyset på økologisk drift - stem på din lokale økobonde her!

Trivelig på Åpen Gård i Selbu

Åpen Gård-banner i oppkjørsel til gård

Selbu Bondelag arrangerte Åpen Gård på Langseth Østre søndag 3. september. Litt over 100 interesserte var innom i finværet.

Kvinner Kan - være i vinden!

Bildecollage Kvinner Kan 2017

Årets Kvinner Kan er lørdag 28. oktober, og du kan la deg inspirere av "Farmen-Laila", Live fra Gardsfruene, Anne Huitfeldt og Tora Voll Dombu. Sigmund Kveli er årets "hane".

Innholdsrik landbrukshelg med Ung Bonde og Agrisjå

Lama

To viktige landbruksarrangement har preget Trøndelag i helgen; Ung Bonde på Lerkendal og Agrisjå på Stjørdal. Her har mange funnet veien til informative og sosiale arenaer til inspirasjon og motivasjon.

Ingen verneplan for Borgenfjorden og Skarnsundet

borgenfjord

- Dette er en gladsak for nordtrøndersk landbruk, sier Ole-Kristian Stuberg, lokallagsleder i Sandvollan Bondelag.

Åpne debattmøter om utmark og landbruk

Kyr på beite

Neste uke arrangerer Nord-Trøndelag Bondelag to åpne debattmøter, et på Stiklestad og et på Scandic Hell Hotell. Hovedtema for møtene er utmarksressurser og framtidsbonden. Velkommen til debatt!

Matjord eller asfalt?

Frosta jordvern

Den fjerde kronikken fra Nord-Trøndelag Bondelag denne sommeren handler om jordvern. Styremedlem Lorns Olav Aunsmo peker på redusert verdi av dyrkajord i nåtidens samfunn, og advarer mot lettvint omdisponering.

Åpen Gård på Lierne

Åpen Gård Lierne Bondelag

August er tid for åpne gårder landet rundt. Helgas tilstelning ved Lierne Bondelag hadde et variert program for store og små.

Økt matproduksjon på norske ressurser

Matproduksjon

Den tredje kronikken i sommer omhandler behovet for økt matproduksjon på norske ressurser.

Trøndersk Matfestival - fest for liten og stor

Klare for å utforske Matfestivalen

Den trettende Trøndersk Matfestival i Trondheim er nå i gang. Og det er fest tre dager til ende. Bondelagets små medhjelpere dro ut på en reportasjereise. Vi rakk bare en brøkdel før vi måtte tilbake til desken.

Framtidsbonden - hvem blir det?

Barn og sau

Sommerens andre kronikk er skrevet av nestleder Audhild Slapgård. Her tar hun opp aktuelle tema for framtidsbonden, særlig knyttet til trygg mat, eierskap og forutsigbarhet.

Utmarksressurser – eller valgflesk?

Eksistensen til nordtrøndersk beitenæring er i dag svært kritisk.

Fylkesstyret har laget en serie kronikker sammen med flere lokallagsledere og andre samarbeidspartnere. Denne kronikken er den første i rekken.

Sommerferie og beredskap hos Sør-Trøndelag Bondelag

Isspising på landbrukspolitisk kurs

Nå er fylkekontoret ubemanna fram til 24. juli. Alle mann lader batterier, spiser is eller arbeider i åker og eng. Vi har beredskap for bonden.

Sommerstengt kontor

Sommerstengt kontor

Fylkeskontoret til Nord-Trøndelag Bondelag vil være stengt i juli. Ansatte er tilgjengelig på utvalgte dager.

Internasjonalt samarbeid om kortnebbgås

Prosjekt kortnebbgås Nord-Trøndelag

Bondelagets engasjement i den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås viser til stor bestand og fri jaktkvote for inneværende år. Grunneierorganisering og samarbeid med jegere er avgjørende for å lykkes.

Ny E6 - en viktig sak innen jordvern

Lokallagsledere er opptatt av at utbygging av ny E6 styrer unna omdisponering av matjord

Nord-Trøndelag Bondelag inviterte til samtaler rundt utbygging av ny E6 og grunneierorganisering. To møter ble avholdt på Verdal og Sparbu, og flere berørte og interesserte møtte fram.

Aktive sørtrøndere på årsmøtet i Norges Bondelag

Blide representanter fra Sør-Trøndelag i årsmøtesalen under årsmøtet i Norges Bondelag

To-dagers årsmøte i Norges Bondelag er snart ved veis ende i Sarpsborg i Østfold. Representantene fra Sør-Trøndelag har vært aktive på talerstolen.

Følg Bondetinget 14.- 15. juni!

Årsmøtesalen 2016

Årets Bondeting går av stabelen i Sarpsborg den 14.- 15. juni. Følg innledninger og debatten direkte her på www.bondelaget.no.

Hjerterommet i garasjen

Inn på tunet kontaktforum foran vakkert, grønt Frosta-landskap

Inn på tunet er en av hovednæringene på gården Hojem på Frosta. Hit dro Inn på tunet-kontaktforum i Sør-Trøndelag for å besøke avtroppet leder i Inn på tunet Midt-Norge, Eva Hojem.

Strålende sol på Åpen Gård

God oppslutning om Åpen Gård i Nord-Trøndelag

To lokallag har gjennomført Åpen Gård, og været kom som bestilt. Besøkende koste seg i sola med aktiviteter og dyr.

Lagring av rundballer langs vei

Hvite rundballer

I fjor ga Statens Vegvesen ut en brosjyre om lagring av rundballer langs riks- og fylkesvei. Denne vil de gjerne at vi sprer til våre medlemmer.

Styret takker for innsatsen

Bruddaksjon i Oslo - Nord-Trøndelag Bondelag var godt representert!

Årets jordbruksforhandlinger har tydeliggjort ei regjering som står langt fra Stortingets vedtatte landbrukspolitikk. Dette har bøndene vist tydelig gjennom aksjoner - både i Nord-Trøndelag og Oslo. Fylkesstyret takker for innsatsen!

Klistermerker, traktorkjøring og blokkering

Mannskap foran blokadetraktor

Brudd i jordbruksforhandlingene betyr stor aktivitet i bondelaget. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker, er kjempefornøyd med lokallagenes innsats under aksjoner og markeringer så langt.

Markeringer av brudd!

Landbruket aksjonerer.

I samarbeid med lokallagene i Steinkjer arrangerer Nord-Trøndelag Bondelag markering av bruddet i jordbruksforhandlingene i dag kl. 14.00 ved AMFI Steinkjer. Det gjennomføres også aksjoner i resten av fylket.

Til kamp for å bevare både små og store bruk!

Svineprodusentene får krevende rammevilkår med statens tilbud

- Jeg er skuffet, men ikke overrasket, sier fylkesleder Borgny Kjølstad Grande i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ingen satsing på landbruket

kari

- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sier fylkesleder Kari Åker i en kommentar til at det i dag ble brudd i årets jordbruksforhandlinger.

Åpen Gård

.

Namsskogan og Røyrvik Bondelag og Nærøy Bondelag er først ute med å arrangere Åpen Gård. Lørdag 20. mai ønsker de å gi folk gode opplevelser og spre kunnskap om norsk landbruk.

Krevende å gå i forhandlinger

Statens tilbud legger ikke opp til støtte for små og mellomstore bruk

I dag la Staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Tilbudet står i sterk kontrast til både Stortingets og landbrukets ønsker om en satsing på en mangfoldig matproduksjon over hele landet.

Regjeringa uenig med Stortinget.

Kari

Regjeringen kom i dag med et tilbud i årets jordbruksforhandlinger som bryter med Stortingets føringer i jordbrukspolitikken. Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier fylkesleder Kari Åker i en kommentar til dagens tilbud fra regjeringen i årets jordbruksforhandlinger.

Dialogmøter rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning

Mannskapet som holdt innlegg på dialogmøter rovdyrerstatning og rovviltforvaltning i Sør-Trøndelag

I mars ble det gjennomført en ny runde dialogmøter om rovdyrerstatninger og rovviltforvaltning. Rovviltnemnda, Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn deltok på møtene som var et samarbeid mellom Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag og Fylkesmannen.

Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter for den sør-trønderske bonden

Kari

- Med stortingsflertallet i ryggen ser Bondelaget nye muligheter for å sikre økt matproduksjon og økt verdiskaping i årets jordbruksoppgjør - sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Kari Åker i en kommentar til at kravet i årets jordbruksforhandlinger i dag ble lagt fram for regjeringen.

Et krav for mangfoldet i Nord-Trøndelag

Fylkesleder Borgny K. Grande

- Stortingets inntektsmål for landbruket, som ble vedtatt i går, er å redusere inntektsgapet til andre grupper. Den jobben må starte i årets jordbruksoppgjør, sier Borgny Kjølstad Grande, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Våre samarbeidspartnere