Let`s talk about soil - unge bypolitikere møtte bonden!

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

God kunnskap om matproduksjon er viktig for framtida. Derfor spanderte Sør-Trøndelag bondelag frokost med nogo attåt på ungdommenens bystyre i Trondheim i dag. Dette var starten på årets kampanjedag foran jordbruksforhandlingene.

Ungdommenes Bystyre i Trondheim består av 30 ungdommer der representantene er valgt på ungdomsskoler og videregående skoler i byen. Ungdommenes Bystyre er delt inn i tre grupper: En for kultur, en for oppvekst og en for miljø- og byutvikling.

Sør-Trøndelag Bondelag stilte opp og laget sunn frokost for denne gjengen på morgenkvisten. Og brosjyren "Trenger Norge fortsatt bonden?" ble studert.

Da frokosten var over, serverte Sør-Trøndelag Bondelag nogo attåt oppe i bystyresalen. Setteordfører Pia Vollen ønsket velkommen og det ble servert kunnskap. Kunnskap om mat og matjord. Befolkningsvekst, klimaendringer, matjordas sårbarhet, hvor mange kyr som trengs hvis kineserne drikker/bruker like mye melk som nordmenn ...ca 17 millioner kyr og da snakker vi om kyr som yter like mye som norske kyr. I Norge har vi 230.000 kyr og det produseres 1500 tonn melk...

Fylkesleder Lars Morten Rosmo presenterte også tanken om et urbant landbruk - der matproduksjon og bybebyggelse kan ligge side og side til hverandres nytte. Og han sa til ungdommene, og det så ut til å gå rett inn: Det er dere som kan være med å bestemme hva arelalene skal brukes til. Og har en først lagt asfalt på matjorda, så er matjorda ødelagt for alltid. Vi trenger en ny istid for å lage den gode matjorda vi har i dag. Det tar flere tusen år å få et godt matjordlag.

Noen engasjerer seg mer i spørsmålet om arealbruk og det å ta vare på matjorda. Anniken Wullum sitter som leder for gruppa miljø- og byutvikling. Sør-Trøndelag Bondelag ble kjent med henne da hun var med og tok initiativ til jordvernaksjonen i slutten av november. I dag ble hun utnevnt til bondevenn for sitt engasjement for å ta vare på matjorda i Trondheim.

Her er filmene som ble vist:

Let`s talk about soil

Se byene vokse

Visste du at i dag er det vinter enda i nord, her venter vi på våronna som starter om ca 14 dager, i Sør-Norge sås det og i Danmark er det snart en måned siden det ble sådd. Naturgrunnlaget er så forskjellig.

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Trøndelag Bondelag i boks!

Det spares ikke på engasjement og positivisme når to blir til en. Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag er fusjonert og nå blitt til Trøndelag Bondelag.

KORNMØTER HØSTEN 2019

Det er tid for en ny runde med kornmøter. Kvithammer onsdag kveld den 11.12 kl 18.30, på Mære torsdag 12.11. kl 10.00 og på Skjetlein samme kveld kl. 18.30. Se program

Bli med kurs for tillitsvalgte

Påmeldingsfrist snarest til kurs. Midtnorsk Landbruksråd arrangerer kurs for tillitsvalgte som ønsker å lære mer om organisasjonsarbeid.

Brannbil blålys

Fullskala brannøvelse i Orkdal

Brannalarmen går. Tett røyk velter ut fra ventilasjonsluker langs vegg og på tak i fjøset. Ut gjennom porten tumler en av gårdbrukerne. Røyken står også tett ut porten, men gårdbrukeren løper inn med brannslokkingsapparatet. Det brenner i en traktor på fôrbrettet. 200 dyr står inne i fjøset.

Våre samarbeidspartnere