Ungdommenes Bystyre i Trondheim består av 30 ungdommer der representantene er valgt på ungdomsskoler og videregående skoler i byen. Ungdommenes Bystyre er delt inn i tre grupper: En for kultur, en for oppvekst og en for miljø- og byutvikling.

Sør-Trøndelag Bondelag stilte opp og laget sunn frokost for denne gjengen på morgenkvisten. Og brosjyren "Trenger Norge fortsatt bonden?" ble studert.

Da frokosten var over, serverte Sør-Trøndelag Bondelag nogo attåt oppe i bystyresalen. Setteordfører Pia Vollen ønsket velkommen og det ble servert kunnskap. Kunnskap om mat og matjord. Befolkningsvekst, klimaendringer, matjordas sårbarhet, hvor mange kyr som trengs hvis kineserne drikker/bruker like mye melk som nordmenn ...ca 17 millioner kyr og da snakker vi om kyr som yter like mye som norske kyr. I Norge har vi 230.000 kyr og det produseres 1500 tonn melk...

Fylkesleder Lars Morten Rosmo presenterte også tanken om et urbant landbruk - der matproduksjon og bybebyggelse kan ligge side og side til hverandres nytte. Og han sa til ungdommene, og det så ut til å gå rett inn: Det er dere som kan være med å bestemme hva arelalene skal brukes til. Og har en først lagt asfalt på matjorda, så er matjorda ødelagt for alltid. Vi trenger en ny istid for å lage den gode matjorda vi har i dag. Det tar flere tusen år å få et godt matjordlag.

Noen engasjerer seg mer i spørsmålet om arealbruk og det å ta vare på matjorda. Anniken Wullum sitter som leder for gruppa miljø- og byutvikling. Sør-Trøndelag Bondelag ble kjent med henne da hun var med og tok initiativ til jordvernaksjonen i slutten av november. I dag ble hun utnevnt til bondevenn for sitt engasjement for å ta vare på matjorda i Trondheim.

Her er filmene som ble vist:

Let`s talk about soil

Se byene vokse

Visste du at i dag er det vinter enda i nord, her venter vi på våronna som starter om ca 14 dager, i Sør-Norge sås det og i Danmark er det snart en måned siden det ble sådd. Naturgrunnlaget er så forskjellig.