Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Mange jern i ilden

Ola Morten Græsli (34) har mye på gang på gården sin i Tydalen.

Rovdyr og beitedyr i Oppdal

- Vi i Oppdal Bondelag ser det som viktig å formidle mer kunnskap om utfordringene rundt beitedyr - og rovdyrpolitikk. I den anledning inviteres politikere og andre interesserte til tilsynstur lørdag 28. juni fra Hånnåbekksetra - melder leder i Oppdal Bondelag Kari Toftaker.

Blir aldri utlært som bønder

Grønnsaksprodusentene Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu sier det er helt nødvendig å lære seg nye ting for å gjøre ting smartere og mer rasjonelt.

Trøndelag bugner av flinke bønder!

Trøndelag bugner av flinke bønder. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk lanserer nå en portrettserie der vi ønsker å vise frem noen av disse bøndene. Vi har i første omgang plukket ut 10 bønder i Trøndelag som har fokus på å utvikle sine gårder ut fra de ressursene og kompetansen de har.

Hva gjør du ved mistanke om rovdyrskade?

Prosjektleder i FKT-prosjektet, Øivind Løken har laget et artikkelhefte med rutiner ved kadaverfunn, praktiske tips ved funn av kadaver, kadaverhundekvipasjer, prosedyre ved skadefellingssøkad, hva søknaden bør inneholde, skadefelling og hvordan en går fram for å søke erstatning for tap til rovdyr etter beitesesongen.

Vil du vite mer om resultatet av årets jordbruksforhandlinger?

Norsk Landbruksrådgivning, Skjetlein Grønt kompetansesenter og Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer møte om resultatet av årets jordbruksforhandlinger på Skjetlein mandag 16. juni.

Fotografstudent med fotoprosjekt landbruk

Aleksander Fuglem fra Selbu går fotoutdannelse ved Norges Kreative Høyskole i Trondheim. I sitt selvvalgte prosjekt vil han vise utvikling og innovasjon i landbruket, ispedd nasjonalisme eller "bonderomatikk". Og vi er så heldige at vi får lov å bruke noen av bildene hans.

Et bredt politisk partnerskap

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har holdt sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag som i dag og i morgen foregår på Lillehammer.

Våre samarbeidspartnere