Det såg ut til å bli en mørkeblå vår, med nedlegging og fraflytting fra vårgrøne bygder. Men i det millioner av frø ble lagt i frodig matjord, og små lammebein tok sine første steg i saftig gras, ble billig blå effektivitet til grønn, sunn og kortreist mat. Kubjellene i hendene på flere tusen bønder på Stortingsteigen, ble folkets grønne svar på isblå liberalisering.

Det skjedde noe denne våren, denne våren ble grønn! Selv om resultatet i årets jordbruksforhandlinger ikke ble noe å skrive hjem om, ble denne vårens arbeidsøkt den viktigste vi har gjort på lenge.  Det er lagt et solid grunnlag for den jobben vi har framom oss.  For dette er nok bare starten.

Hvordan skal vi øke norsk matproduksjon og samtidig skape større lønnsomhet for bonden?  Det finnes ikke ett enkelt svar på et slikt spørsmål.  Vi må utvikle en landbrukspolitikk basert på kunnskap og ikke blind ideologi. To hovedstrategier er avgjørende.  All den matjorda vi har til disposisjon må produsere mat i framtida også.  Samtidig er det åpenbart at vi trenger økt forskning og betydelig satsing på kunnskapsutvikling. 

Vi må arbeide fram en breiest mulig politisk allianse for økt norsk matproduksjon.  Et partnerskap mellom landbruksorganisasjoner, miljøbevegelse, forbrukerorganisasjoner, jakt og friluftsorganisasjoner, reiseliv og andre næringsorganisasjoner er nødvendig for å nå fram.

Vi må greie å enes om det felles store målet om økt produksjon av sunn, kortreist, norsk mat og samtidig håndtere uenighet oss i mellom på andre saker.  Kan hende enigheten om det store målet kan føre oss sammen om saker vi i dag er uenige om.  Dette krever tydelig innsats fra ledelsen, god forankring og en mer utadvendt organisasjon enn vi er i dag. 

Bondelaget er den eneste organisasjonen som kan samle og lede en slik brei politisk bevegelse.  Det er vårt ansvar å levere resultat for norske bønder, men det er og vårt ansvar å spille en viktig politisk rolle for å sikre sunn, kortreist, norsk mat. Vi må greie å prioritere det viktige målet om økt matproduksjon og tørre å foreta målretta endringer for å nå et slikt mål.  Samtidig må vi være i stand til å inngå politiske kompromiss for å nå fram.  

Den blå regjeringa krever forandringer, vi er for forandringer så lenge dette støtter opp om målet med økt produksjon av mat på norsk matjord. For oss er det viktig å stå sammen, selv om vi kan møte tøffe utfordringer. Det er i felleskap vi kan øke matproduksjonen, det er i felleskap vi kan øke inntektsmulighetene.

Jeg vil utfordre det nye styret i Norges Bondelag til å ta en tydelig ledelse i arbeidet med å danne en brei politisk allianse for økt norsk matproduksjon.  Skal et slikt arbeid lykkes kreves det tydelig ledelse og politisk kløkt.  Det blir ikke bare lette avveininger som må gjøres.  Vi må nok også gi noe i et slikt samarbeid. Alene blir denne jobben for tung for bondebevegelsen. Vi trenger styrken til de mange som er enige med oss for å nå fram.