Kunnskap og kompetanse er en viktig faktor for å lykkes som bonde i dag. Man må kombinere den teoretiske kunnskapen med det praktiske. De bøndene som lykkes i dag må ha kunnskap om alt fra agronomi, husdyrhold, økonomi, produksjon, mekanisering og bedriftsledelse for å nevne noe. Det er få yrker der man får brukt så mange sider ved seg selv og der man selv kan påvirke sitt økonomiske resultat.  

 

Første intervjuobjekt i serien er Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu.  De dyrker gulrot, kålrot og potet på gården Røstad Øvre i Levanger. I tillegg har de høylandsfe.

Målet med portrettserien er å synliggjøre bønder som er dyktige og som tørr å satse på gårdene sine. Vi vil vise hvor kompetansekrevende landbruket er og hva som må til for å lykkes innen denne næringen. Vi håper denne serien kan bidra til å inspirere og motivere andre bønder og andre trøndere. Vi vil også løfte frem og gi en honnør til de bøndene som stiller opp på denne serien.

Portrettintervjuene er laget på bestilling av Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og laget av Håvard Zeiner.

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk har som mål å øke konkurransekraften til Trøndersk Landbruk og bidra til økt produksjon og avvirkning i Trøndelag. Denne serien er et tiltak for å nå dette målet.

Det er fritt frem for hvem som helst å dele og bruke disse intervjuene. Ta kontakt om dere ønsker bilder eller ytterligere kommentarer.

La dere inspirere og motivere! Hjelp oss å vise frem disse flotte bøndene:-)