Bønder og andre interesserte inviteres til møtet som starter klokka 20.00 på Skjetlein Grønt kompetansesenter. På programmet står orienteringer om krav og tilbud, tilbakeblikk på aksjoner, rapport fra årsmøtet i Norges Bondelag, politisk arbeid og resultatet den tekniske jordbruksavtalen vil få for landbruket i Trøndelag. Det er satt av godt med tid til spørsmål og diskusjon. Møteleder er Anders Eggen fra Norsk Landbruksrådgivning. Innledere er fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo og organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan.

Program møte resultat av jordbruksforhandlingene 2014