Etter initativ fra Strinda Bondelag ble det avholdt et møte den 28. mars med Trondheim kommune og Strinda, Malvik og Sør-Trøndelag Bondelag om stenging av Ranheimsveien med bom. Veien blir stengt for allmen ferdsel men åpen for busser høsten 2014.

Dette betyr at all fersel med traktor fra øst og inn til Trondheim blir blokkert da kjøring med traktor på E6 blir forbudt.

Løsningen blir at de bønder som har behov for ferdsel med traktor, skurtreske og lignende får utdelt bombrikker.

Bommen er nå på plass, men blir ikke satt i virksomhet før brikken er blitt delt ut. Sør-Trøndelag Bondelag formidler navnet til Trondheim kommune de som har behov for bombrikker.

Sør-Trøndelag Bondelag ber derfor om at Malvik og Strinda Bondelag sender en oversikt over behovet for bombrikker så snart som mulig til Sør-Trøndelag Bondelag.