Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer møtet med bakgrunn i høstens store trykk på slaktekyllingnæringa når det gjelder antibiotikaresistens, resistensmekanismer på bakterier, tilsetningsstoffet nasarin i kyllingfõr og behovet for å komme sammen for informasjon og diskusjon. Det psykiske presset kyllingbøndene utsettes for nå er stort.

Alle slaktekyllingprodusenter i hele Trøndelag ønskes velkommen til Scandic Hell 18. desember. Ingen påmelding , ingen deltageravgift – møt opp, sett i gang jungeltelegrafen. Her er programmet.

Kl 10.00 Kaffe og ankomst
Kl 10.30 Innledning ved Asbjørn Helland, Nord-Trøndelag Bondelag
Kl 10.40 – 11.00 Innledning ved Egil Olsvik, Nortura
Kl 11.00 – 11.20 Innledning ved Merete Forseth, Norsk Kylling
Korte spørsmål
Kl  11.30 Lunsj
Kl  12.30  Innledning ved Norges Bondelag v/ Lars Petter Bartnes
Kl 13.00  Innledning ved Animalia v/ Ola Nafstad
Kl 13.30 Innledning ved Felleskjøpet fôrutvikling v/ Knut Røflo
Kl 14.00 - 14.30  Diskusjon
 

Les også:

Ønsker offensive planer mot kinolonresistens

Kunnskapsrike og miljøsmarte kyllingbønder